Szanowni Państwo!

W dniach 21-23 maja 2014 r. w Kazimierzu Dolnym  nad Wisłą zorganizowana została XX Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej". Jubileuszowa Konferencja odbyła się pod hasłem "Doświadczenia i wyzwania". Patronat Honorowy nad Konferencją objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Ministerstwo Gospodarki. Dodatkowo Konferencji patronowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA oraz kluczowe towarzystwa z branży energetycznej w Polsce: Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie«, Towarzystwo Obrotu Energią.

Ubiegłoroczna Konferencja zgromadziła w gościnnych murach Hotelu Król Kazimierz przedstawicieli świata nauki oraz biznesu. Obszerny program Konferencji został podzielony na 7 Sesji Plenarnych oraz 3 Panele Dyskusyjne. Podczas Konferencji prezentowane były referaty generalne, zamówione oraz zgłoszone przez uczestników Konferencji. Poniżej zamieszczone zostały Prezentacje z poszczególnych sesji plenarnych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejną Konferencję - REE 2015.

  

Program Konferencji REE 2014

21 maja 2014 r. (środa)

 

 

SESJA PLENARNA I – Referaty generalne i zamówione

Andrzej Werkowski (Energy Max Power Sp. z o.o.) – Rozwój wysokosprawnej kogeneracji gazowej – dlaczego tkwimy w martwym punkcie?

Andrzej Rubczyński(1), Tomasz Surma(2) ((1)PGNiG, (2)CEZ Polska) – Mechanizmy wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w krajach Unii Europejskiej

Mirosław Duda (Agencja Rynku Energii SA) – Jakie mechanizmy wsparcia?

Beata Jaczewska (Ministerstwo Gospodarki) – Jaka przyszłość dla polityki klimatyczno-energetycznej?

Krystian Szczepański (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – Finansowanie restrukturyzacji sektora energetycznego w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej

 

Pobierz prezentacje

 

 

 

PANEL DYSKUSYJNY I 
INWESTYCJE W ELEKTROENERGETYCE, MECHANIZMY WSPARCIA

W dyskusji udział wzięli:
Pani Beata JACZEWSKA Radca Ministra – Ministerstwo Gospodarki oraz Panowie: Daniel BORSUCKI reprezentujący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Mirosław DUDA – Agencję Rynku Energii, Sławomir KRYSTEK – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Andrzej RUBCZYŃSKI – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, PGNiG TERMIKA, Krystian SZCZEPAŃSKI – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Moderatorami byli:
Andrzej WERKOWSKI – Energy Max Power i Tomasz POPŁAWSKI – Politechnika Częstochowska

 

22 maja 2014 r. (czwartek)

 

 

SESJA PLENARNA II – Referaty generalne i zamówione

Mirosław Duda (Agencja Rynku Energii), Herbert Leopold Gabryś (Krajowa Izba Gospodarcza), Maciej Kaliski (Akademia Górniczo-Hutnicza/Ministerstwo Gospodarki), Jacek Malko (Politechnika Wrocławska), Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska) – Doświadczenia i wyzwania rynku energii

Hanna Mikołajuk (Agencja Rynku Energii) – Elektroenergetyka w okresie reformy – efekty ekonomiczne

Leszek Juchniewicz (Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW, doradca Prezydenta Pracodawców RP) – Teoria i praktyka regulacji energetyki w Polsce – z doświadczeń regulatora

 

Pobierz prezentacje

 

 

 

SESJA PLENARNA III – Referaty generalne i zamówione

Tomasz Świetlicki (Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki) – Ostatnio uchwalone oraz planowane zmiany Prawa energetycznego

Henryk Majchrzak, Marcin Laskowski, Mariusz Mateńko (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA) – Problemy prawne występujące przy planowaniu i realizacji elektroenergetycznych inwestycji sieciowych

Wojciech Kamiński (Towarzystwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa Elektroenergetycznego Energetus) – Wybrane aspekty formalno-prawne w realizacji elektroenergetycznych inwestycji infrastrukturalnych

Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka (Politechnika Lubelska) – Prosument – przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta?

 

Pobierz prezentacje

 

 

 

PANEL DYSKUSYJNY II 
PRAWO DLA ELEKTROENERGETYKI

W dyskusji udział wzięli:
Piotr KACEJKO reprezentujący Politechnikę Lubelską, Wojciech KAMIŃSKI – Energetus, Henryk KALIŚ – Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Mariusz MATEŃKO – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Leszek OPYRCHAŁ – Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Tomasz ŚWIETLICKI – Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, Grzegorz KINELSKI – Enea SA, Towarzystwo Obrotu Energią.

Moderatorami byli:
Leszek JUCHNIEWICZ – UW, doradca Prezydenta Pracodawców RP i Waldemar KAMRAT – Politechnika Gdańska

 

 

 

SESJA PLENARNA III – Referaty generalne

Henryk Majchrzak, Cezary Szwed, Tomasz Sikorski, Konrad Purchała (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA) – Rynek energii elektrycznej w Polsce: czas na zmiany?

Jacek Brandt (Towarowa Giełda Energii SA) – Aktualne perspektywy budowy wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej

 

Pobierz prezentacje

 

 

 

PANEL DYSKUSYJNY III
RYNEK ENERGII – RYNEK MOCY

W dyskusji udział wzięli:
Rafał GAWIN reprezentujący Urząd Regulacji Energetyki, Jacek BRANDT – Towarową Giełdę Energii SA, Juliusz JANKOWSKI – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Marek KULESA – Towarzystwo Obrotu Energią, Mariusz MATEŃKO – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Dariusz NIEMIEC – Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie«, Andrzej WOŁOSZ – Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Moderatorami byli:
Władysław MIELCZARSKI – Politechnika Łódzka i Janusz RYK – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

 

23 maja 2014 r. (piątek)

 

 

SESJA PLENARNA IV
RYNEK ENERGII – OCENY EKONOMICZNE, METODY OPTYMALIZACYJNE

Wojciech Lubicki(1), Maksymilian Przygrodzki(2) ((1)PSE Inwestycje S.A., (2)Politechnika Śląska) – Ekonomiczne aspekty w metodyce planowania rozwoju sieci przesyłowej

Krzysztof Zamasz (ENEA SA) – Symulacja jako narzędzie wspomagania decyzji w procesie oceny efektywności ekonomicznej alternatyw inwestycyjnych dostępnych na rynku lokalnym

Henryk Kocot (Politechnika Śląska, Gliwice) – Opłaty przesyłowe węzłowe. Czy nadszedł już czas wdrożenia w Polsce?

Piotr Marchel(1), Józef Paska(1), Tomasz Surma(2) ((1)Politechnika Warszawska, (2)CEZ Polska) – Odnawialne i rozproszone źródła energii a niezawodność systemu elektroenergetycznego

Piotr Marchel, Józef Paska (Politechnika Warszawska) – Modelowanie niezawodności elektrowni fotowoltaicznych

Adam Iwan(1), Józef Paska(2) ((1)PGNiG TERMIKA S.A., (2)Politechnika Warszawska) – Prosumenckie układy kogeneracyjne

Maksymilian Przygrodzki(1), Paweł Chmurski(2) ((1)Politechnika Śląska, (2)PSE Innowacje Sp. z o.o.) – Ocena możliwości zbilansowania energii produkowanej w źródłach fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Michał Połecki(1), Bartosz Kozłowiec(1), Bartosz Gazda(2) ((1)Politechnika Warszawska, (2)General Electric Company Polska sp. z o.o.) – Wpływ pracy delta mode generatorów wiatrowych na koszty wytwarzania energii elektrycznej

Artur Opaliński (Politechnika Gdańska) – Application of majority voting protocols to supporting trading decisions

 

Pobierz prezentacje

 

 

 

SESJA PLENARNA V
POLITYKA ENERGETYCZNA, ODBIORCY NA RYNKU ENERGII, SMART GRID – SMART METERING

Józef Paska(1), Tomasz Surma(2) ((1)Politechnika Warszawska, (2)CEZ Polska) – Wyzwania dla Polski w świetle nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej

Józef Paska, Karol Pawlak (Politechnika Warszawska) – Struktura podsektora wytwarzania energii elektrycznej w warunkach rozwoju „sieci inteligentnych” oraz instalacji prosumenckich

Paweł Sowa, Joachim Bargiel, Bogdan Mól, Tomasz Sierociński (Politechnika Śląska, Gliwice) – Ocena możliwości współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z Operatorami Sieci Dystrybucyjnej (OSD) w zakresie poprawy niezawodności zasilania ważnych odbiorców komunalnych na terenie Gmin, traktowanych jako Prosumenci

Mariusz Kaleta, Piotr Pałka, Izabela Żółtowska (Politechnika Warszawska) – Rola i funkcje agregatora z perspektywy europejskich projektów sieci inteligentnych

Krzysztof Billewicz (Politechnika Wrocławska) – Problem nieznanych granic infrastruktur krytycznych

Monika Polak (Capgemini Polska Sp. z o.o., Warszawa) – Doświadczenia z wdrażania smart grid w Szwecji

Elżbieta Płonka-Szydłak, Michał Lipiński (Infovide-Matrix S.A.) – Współpraca OSD i Sprzedawców przy realizacji umów – wnioski z analizy ebiX i praktyczne aspekty standaryzacji

Barbara Kaszowska(1), Katarzyna Skałacka(2) ((1)Politechnika Opolska, (2)Uniwersytet Opolski) – Postawy odbiorców wobec inteligentnych systemów pomiarowych – przegląd badań i możliwości ich wykorzystania w warunkach polskich

Jarosław Góralski (Innsoft Sp. z o.o.) – Operacyjna Baza Danych Pomiarowych jako repozytorium danych systemów klasy Smart Metering

 

Pobierz prezentacje

 

 

 

SESJA PLENARNA VI
PRAWO ENERGETYCZNE

Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) – Weryfikacja formalno-prawna i środowiskowa strategii rozwoju infrastruktury sieciowej

Maciej Sołtysik, Karolina Mucha-Kuś (TAURON Polska Energia SA) – Ocena mechanizmu informowania o strukturze paliw zużytych do produkcji energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom

Karolina Mucha-Kuś, Maciej Sołtysik (TAURON Polska Energia SA) – Rekomendacja zmian mechanizmu informowania o strukturze paliw zużytych do produkcji sprzedanej energii elektrycznej

Przemysław Kałek (Kancelaria Prawna Chadbourne & Parke) – Ochrona odbiorcy energii elektrycznej w toku zmiany sprzedawcy - uwagi na marginesie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne

Przemysław Kałek (Kancelaria Prawna Chadbourne & Parke) – Przyłączanie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w świetle ustawy Prawo energetyczne - wyzwanie dla operatorów systemów dystrybucyjnych

Michał Kornasiewicz (Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy) – Prosument w uregulowaniach małego trójpaku

Adam Kowalski (Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy) – Ochrona odbiorcy w gospodarstwie domowym

Helena Rusak (Politechnika Białostocka) – Problematyka energii elektrycznej w dokumentach planowania energetycznego w gminach

 

Pobierz prezentacje

 

 

 

SESJA PLENARNA VII
PROGNOZOWANIE W ELEKTROENERGETYCE, OCENA PRACY SYSTEMU

Janusz Sowiński (Politechnika Częstochowska) – Model typu „end-use” prognozy zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną w warunkach ryzyka

Tomasz Popławski, Piotr Szeląg (Politechnika Częstochowska) – Wykorzystanie wykładnika Hursta do przewidywania niestabilności generacji wiatrowej

Józef Paska (Politechnika Warszawska) – Metodyka i narzędzia analiz niezawodności dla potrzeb planowania rozwoju i eksploatacji systemu elektroenergetycznego

Szymon Ciura, Edward Siwy (Politechnika Śląska, Gliwice) – Teoretyczne i praktyczne aspekty wyznaczania obciążeń maksymalnych w sieciach nN

Dariusz Jeziorny(1), Barbara Kaszowska(2), Andrzej Włóczyk(2) ((1)TAURON Dystrybucja S.A., (2)Politechnika Opolska) – Wpływ modernizacji sieci dystrybucyjnej na poziom strat energii elektrycznej

Andrzej Włóczyk (Politechnika Opolska) – Dobór wskaźników do analiz porównawczych poziomu strat energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych

Joanna Kott, Marek Kott (Politechnika Wrocławska) – Wskaźniki energochłonności w wybranych gałęziach krajowego przemysłu

 

Pobierz prezentacje

 

 

Pobierz wszystkie prezentacje (archiwum ZIP).

 

Początek strony