Aktualizacja 25.05.2015

Szanowni Państwo!

W dniach 11-13 maja 2015 r. w Kazimierzu Dolnym  nad Wisłą pod hasłem "Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki" odbyła się XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Rynek Energii Elektrycznej".

Patronat Honorowy nad Konferencją objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Ministerstwo Gospodarki. Dodatkowo Konferencji patronowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA oraz kluczowe towarzystwa z branży energetycznej w Polsce: Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie«, Towarzystwo Obrotu Energią.

Poniżej prezentujemy Państwu program Konferencji REE 2015 oraz udostępniamy prezentacje (poniżej) przedstawiane podczas tegorocznej Konferencji, a także filmy wideo z wybranymi wystąpieniami.


Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Konferencji REE 2015.

 


 

PROGRAM KONFERENCJI REE 2015

11 maja 2015 r. (poniedziałek)

 

SESJA PLENARNA I
AKTUALNE PROBLEMY RYNKU ENERGII

Adam Iwan(1), Józef Paska(2)
((1)PGNiG TERMIKA, (2)Politechnika Warszawska)
Ciepło z mikrokogeneracji i kogeneracji systemowej - konkurencja czy współpraca?

Piotr Danielski
(DB Energy Sp. z o.o.)
Kierunki rozwoju rynku efektywności energetycznej w kontekście zmieniających się przepisów

Marcin Jaskólski, Paweł Bućko
(Politechnika Gdańska)
Markal long-term power generation scenarios for Poland: Increasing the share of renewable energy sources by 2040

Janusz Sowiński, Tadeusz Pydych, Robert Tomaszewski, Artur Wachtarczyk
(Politechnika Częstochowska)
Produkcja energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych nośników w warunkach ryzyka

Maksymilian Przygrodzki(1, 2), Paweł Chmurski(1)
((1)PSE Innowacje Sp. z o.o., (2)Politechnika Śląska)
Ocena poziomu rezerw mocy w KSE przy dużym udziale źródeł odnawialnych

Józef Paska(1), Tomasz Surma(2)
((1)Politechnika Warszawska, (2)CEZ Polska)
Elektrownie wiatrowe źródłem energii elektrycznej, czy również mocy?

 

Pobierz prezentacje - Sesja Plenarna I

 

 

SESJA PLENARNA II
Referaty generalne i zamówione

Adam Kania
(Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy)
Realia rynku energii a energetyka przemysłowa

Andrzej Rubczyński
(PGNiG TERMIKA SA)
Mechanizm wsparcia kogeneracji po roku 2018

Waldemar Gochnio, Marek Kulesa
(Towarzystwo Obrotu Energią)
Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii – podstawowe zmiany modelu wsparcia OZE – szanse i zagrożenia

Tomasz Surma, Jaromír Pečonka
(CEZ Polska)
Wybrane aspekty rynku świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych

Włodzimierz Lewandowski
(PGE Polska Grupa Energetyczna SA)
Zarządzanie popytem odbiorców końcowych

 

Pobierz prezentacje - Sesja Plenarna II

 

12 maja 2015 r. (wtorek)

 

SESJA PLENARNA III
Referaty generalne i zamówione

Hanna Mikołajuk
(Agencja Rynku Energii SA)
Elektroenergetyka 2014 – wyniki ekonomiczne

Marek Kulesa
(Towarzystwo Obrotu Energią)
Rynek mocy - wybrane uwarunkowania a model rynku energii elektrycznej w Polsce

Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka
(Politechnika Lubelska)
Prosument - krajobraz po bitwie

 

Pobierz prezentacje - Sesja Plenarna III

 

 

PANEL DYSKUSYJNY I
STRATEGIA ROZWOJU POLSKIEJ ENERGETYKI

W dyskusji udział wzięli:

Wojciech DROŻDŻ (ENEA SA, Uniwersytet Szczeciński)
Piotr KACEJKO (Politechnika Lubelska)
Henryk KALIŚ (IEPiOE, FOEEiG i FORUMCO2)
Maksymilian PRZYGRODZKI (PSE Innowacje)
Edward SŁOMA (Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki)

Moderatorzy:
Waldemar KAMRAT– Politechnika Gdańska
Janusz RYK – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

 

 

SESJA PLENARNA IV
Referaty generalne i zamówione

Henryk Majchrzak, Andrzej Midera, Tomasz Sikorski
(Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA)
Rynkowe mechanizmy zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii

Jacek Brandt
(Towarowa Giełda Energii SA)
Giełda dzisiaj i jutro – integracja z europejskim rynkiem energii

Mirosław Duda
(Agencja Rynku Energii SA)
Czy płatności za moc to wystarczające zmiany mechanizmów rynku energii elektrycznej?

 

Pobierz prezentacje - Sesja Plenarna IV

 

 

PANEL DYSKUSYJNY II
RYNEK ENERGII A RYNEK MOCY

W dyskusji udział wzięli:
Jacek BRANDT (Towarowa Giełda Energii SA)
Juliusz JANKOWSKI (Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych)
Marek KULESA (Towarzystwo Obrotu Energią)
Andrzej MIDERA (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA)
Jacek MISIEJUK (Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii)
Dariusz NIEMIEC i Michał SMYK – Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie«

Moderatorzy:
Mirosław DUDA – ARE SA
Paweł Bućko – Politechnika Gdańska

 

 

PANEL DYSKUSYJNY III
PROBLEMY FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZWOJU PODSEKTORA WYTWÓRCZEGO

W dyskusji udział wzięli:
Andrzej RUBCZYŃSKI (Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych)
Edward SŁOMA (Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki)
Tomasz SURMA (CEZ Polska)
Adam KANIA (Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii)
Marek KAPELLA (Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie«)

Moderatorzy:
Józef PASKA – Politechnika Warszawska
Andrzej WERKOWSKI – Energy Max Power

 

13 maja 2015 r. (środa)

 

SESJA PROBLEMOWA
WYBRANE ZAGADNIENIA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Prowadzenie obrad:
Franciszek Buchta (Energy Management And Conservation Agency SA)
Janusz Sowiński (Politechnika Częstochowska)

Jakub Lis(1), Czesław Kominek(2)
((1)Inenco, (2)ENFIT Sp. z o.o.)
Produkt FLEX w Wielkiej Brytanii

Piotr Wiącek
(PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin)
Konsument na rynku energii elektrycznej

Jarosław Góralski
(Innsoft Sp. z o.o.)
Wyzwania dla systemów pomiarowych w aspekcie wdrożenia systemu Demand Side Response (Zarządzania popytem)

Paweł Piotrowicz
(Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o.)
Smart metering

Jerzy Andruszkiewicz, Kamil Hoppe
(Politechnika Poznańska)
Analiza strategii obrotu świadectwami pochodzenia energii odnawialnej podczas notowań sesyjnych Rynku Praw Majątkowych

Mariusz Kozakiewicz(1), Marek Kwas(1), Karolina Mucha-Kuś(2), Maciej Sołtysik(2)
((1)Szkoła Główna Handlowa,(2)TAURON Polska Energia SA)
Zastosowanie ekonometrycznych modeli prognostycznych w transakcjach proprietary trading

Jacek Łyp, Tomasz Popławski, Monika Weżgowiec
(Politechnika Częstochowska)
Prognozy generacji wiatrowej metodą adaptacyjnej krzywej mocy z zastosowaniem aglomeracyjnego grupowania wektorów zmiennych

Tomasz Popławski, Jacek Łyp, Piotr Szeląg
(Politechnika Częstochowska)
Zastosowanie wymiaru Hausdorffa w prognozowaniu generacji wiatrowej

Piotr Marchel, Józef Paska
(Politechnika Warszawska)
Modelowanie dostępności energii pierwotnej dla elektrowni słonecznych w Polsce

 

Pobierz prezentacje - Sesja Problemowa

 

 

SESJA PLENARNA V
ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE RYNKÓW ENERGII

Prowadzenie obrad:
Tomasz Popławski (Politechnika Częstochowska)
Maciej Sołtysik (TAURON Polska Energia SA)

Jacek Malko, Artur Wilczyński, Henryk Wojciechowski
(Politechnika Wrocławska)
Bezpieczeństwo energetyczne, dostępność energii i zrównoważony rozwój a strategia Unii Energetycznej

Waldemar Dołęga
(Politechnika Wrocławska)
Aktualne wymagania dotyczące metodyki planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej

Franciszek Buchta, Maciej Jaroń, Marcin Niezgoda
(EMCA Volt Sp. z o.o.)
O realizacji procesu formalno-prawnego dla inwestycji liniowej

Paweł Sowa(1), Joachim Bargiel(1), Bogdan Mól(2),
((1)Politechnika Śląska, Gliwice, (2)TAURON Polska Energia SA)
Nowoczesne źródła energii w sieci SN i nN poprawiające niezawodność zasilania ważnych odbiorów komunalnych na terenie gmin

Józef Paska, Mariusz Kłos, Karol Pawlak
(Politechnika Warszawska)
Metodyka oceny ekonomicznej magazynowania energii elektrycznej

 

Pobierz prezentacje - Sesja Plenarna V

 

Początek strony