Szanowni Państwo,
w dniach 22-24 kwietnia, po czterech latach przerwy spotkaliśmy się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i rozpoczęliśmy obrady XXVI edycji Konferencji Rynek Energii Elektrycznej Transformacja energetyczna i rozwój rynku energii w Polsce.
Pomimo chłodnej aury atmosfera na sali obrad była niezwykle gorąca. Okazało się, że brakowało Państwu tych spotkań w gronie specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą elektroenergetyką. Ponownie nasza Konferencja stała się forum wymiany myśli, poglądów i nowych pomysłów na rozwiązanie palących problemów rynku energii elektrycznej w dobie transformacji energetycznej.
Liczba obecnych na Konferencji Uczestników przekroczyła 230 osób. Bardzo nas to cieszy, dziękujemy za poświęcony nam czas i obiecujemy, że kolejne edycje naszej Konferencji będą odbywały się regularnie, a najbliższą Konferencją z cyklu REE planujemy w dniach 20-22 maja 2025 r. Oczywiście miejscem obrad będzie hotel Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Serdecznie zapraszamy.

Udostępniamy Państwu materiały pokonferencyjne w postaci prezentacji, z którymi mieliście Państwo możliwość zapoznać się podczas obrad Konferencji - pobierz plik, oraz zapis wideo wybranych wystąpień oraz paneli dyskusyjnych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Konferencji.

Komitet Organizacyjny REE 2024

 

 


 

Szanowni Państwo,

publikujemy szczegółowy Program Konferencji REE 2024 - pobierz.

 

Konferencja organizowana jest przez Politechnikę Lubelską, SEP o/Lublin i Towarzystwo Obrotu Energią przy merytorycznej współpracy PSE S.A. i ARE S.A.

Konferencja objęta została patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Komitet Organizacyjny REE 2024

 

PROGRAM KONFERENCJI REE 2024

Dzień 1 - 22 kwietnia (poniedziałek)

13:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 15:20

Piotr Karwaczyński (Sygnity S.A.)

Integracja B2B z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii

15:20 – 15:40

Michał Połecki, Łukasz Rokicki, Dariusz Baczyński, Tomasz Rodziewicz, Andrzej Szyp, Marek Rafalski (Politechnika Warszawska, TAURON Dystrybucja S.A.):

Optymalizacja przyłączania stacji ładowania autobusów elektrycznych do miejskiej sieci elektroenergetycznej za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji

15:40 – 16:00

Barbara Kaszowska, Dariusz Jeziorny, Ryszard Stolarczyk, Wojciech Schab (Politechnika Opolska, TAURON Dystrybucja S.A.):

Wpływ przyłączania odnawialnych źródeł energii i magazynów energii na warunki pracy sieci rozdzielczej SN

16:00 – 16:20 Przerwa kawowa
16:20 – 18:20

Referat wprowadzający do panelu dyskusyjnego: Piotr Kacejko, Paweł Pijarski (Politechnika Lubelska):

Czy coś tu się jeszcze zmieści?


Panel dyskusyjny pt. Możliwości przyłączeniowe KSE – bliższa i dalsza perspektywa
 • Rafał Gawin – Prezes URE, Sławomir Cieślik – Prezes ZG SEP,
 • Marek Duk – PSE S.A.,
 • Maciej Mróz – Tauron Dystrybucja S.A.,
 • Piotr Owczarek – Akuo Energy Polska,
 • Szymon Witoszek – Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

moderator Piotr Kacejko – Politechnika Lubelska

19:00

Kolacja przy ognisku w ogrodach Domu Dziennikarza

Dzień 2 - 23 kwietnia (wtorek)

9:00 – 9:30

UROCZYSTE OTWARCIE OBRAD KONFERENCJI

9:30 – 10:00 Krajowa elektroenergetyka w latach 2020-2023 – Hanna Mikołajuk, Jakub Jaworski – Agencja Rynku Energii S.A.
10:00 – 10:45 referaty wprowadzające do I dyskusji panelowej:
 • Rafał Gawin (Prezes URE):
  Modernizacja sieci dystrybucyjnych warunkiem udanej transformacji. Rola regulatora i pozostałych uczestników rynku
 • Waldemar Szulc (Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie):
  Rola konwencjonalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w procesie bezpiecznej i efektywnej transformacji technologicznej
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:45
I dyskusja panelowa – Polityka energetyczna Polski

Udział potwierdzili:

 • Rafał Gawin – Prezes URE,
 • Henryk Kaliś – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii,
 • Wojciech Krawczyk – Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Bartosz Krysta – ENEA S.A.,
 • Waldemar Szulc – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie,
 • Grzegorz Wiliński – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 Moderatorzy: Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska, Marek Kulesa – TOE

12:45 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 14:45

referaty wprowadzające do II dyskusji panelowej:

 

 • Andrzej Midera, Konrad Purchała (PSE S.A.):
  Rynkowe i techniczne środki integracji źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym
 • Maksymilian Przygrodzki i współautorzy (PSE Innowacje Sp. z o.o., NCAE, PSE S.A.):
  Analiza potrzeb wdrożenia magazynów energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
14:45 – 16:15
II dyskusja panelowa – System elektroenergetyczny z dużym nasyceniem źródeł odnawialnych

Udział potwierdzili:

 • Małgorzata Kozak – URE,
 • Marek Dobies - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej
 • Piotr Ordyna – Tauron Dystrybucja S.A.,
 • Konrad Purchała – PSE S.A.

 Moderatorzy: Mariusz Swora – Kancelaria Adwokacka, Sławomir Cieślik – ZG SEP

16:15 – 16:45 Przerwa kawowa
16:45 – 17:15 referaty wprowadzające do III dyskusji panelowej:
 • Leszek Prachniak (TGE S.A.):
  Wyzwania dla rynku giełdowego energii elektrycznej w roku 2024 w aspekcie krajowym i europejskim
 • Joanna Cap (EPEX SPOT – EEX Group):
  Nowy model rynku energii (EMD) - wybrane unijne uwarunkowania obrotu energią elektryczną w roku 2024 i latach następnych
17:15 – 18:30
III dyskusja panelowa – Obrót energią elektryczną dziś i w latach następnych

Udział potwierdzili:

 • Zuzanna Barczyk – PXE/EEX - EEX Group,
 • Henryk Kaliś – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii,
 • Marian Kilen – Nord Pool
 • Arkadiusz Krakowiak – URE,
 • Leszek Prachniak – TGE S.A.

 Moderatorzy: Maksymilian Przygrodzki – PSE Innowacje Sp. z o.o., Marek Kulesa – TOE

19:00

kolacja koleżeńska w hotelu Król Kazimierz
ok. godz. 21:00 koncert Łukasza Jemioły

Dzień 3 - 24 kwietnia (środa)

Sesja I a - Sala B

9:30 – 9:45

Jerzy Andruszkiewicz, Józef Lorenc, Agnieszka Weychan (Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki):

Cenowa elastyczność popytu odbiorców rozliczających strefowo opłatę mocową i jej zastosowanie

9:45 – 10:00

Paweł Bućko (Politechnika Gdańska):

Handlowo-techniczne bilansowanie energii w obszarach sieci dystrybucyjnej

10:00 – 10:15

Edmund Ciesielka, Paweł Dybowski, Jakub Wójcik (Akademia Górniczo-Hutnicza):

Zmiany struktury rynku energii i ich wpływ na kształtowanie taryf sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych. Optymalizacja kosztów zakupu

10:15 – 10:30

Włodzimierz Bieliński (Politechnika Bydgoska):

Charakterystyka procesów zapotrzebowania na moc w systemach elektroenergetycznych wybranych krajów europejskich w czasie pandemii COVID-19

 Sesja I b - Sala C

9:30 – 9:45

Łukasz Rokicki, Mirosław Parol, Marcin Kopyt (Politechnika Warszawska):

Opracowanie środków zaradczych dotyczących ograniczenia szczytów obciążeń elektrycznych na poziomie wybranego zakładu przemysłowego w ramach międzynarodowego projektu badawczego DIEGO

9:45 – 10:00

Paweł Piotrowski, Marcin Kopyt, Łukasz Rokicki (Politechnika Warszawska):

Analiza ważności danych wejściowych dla różnych technik uczenia maszynowego w zadaniu krótkoterminowej prognozy produkcji energii elektrycznej przez elektrownię słoneczną w zakładzie przemysłowym

10:00 – 10:15

Marcin Kopyt, Dariusz Baczyński, Tomasz Gulczyński (Politechnika Warszawska, Globema Sp. z o.o.):

Prognoza czasu wykonywania zadań przez pracowników floty pojazdów dla planowania pracy floty pojazdów elektrycznych pod kątem ich ładowania

10:15 – 10:30

Bober Dariusz (Polskie Zakłady Zbożowe Lubella GMW Sp. z o.o.):

Wpływ źródła OZE na charakterystykę elektroenergetyczną zakładu przetwórczego

 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

 Sesja II - Sala D

11:00 – 11:15

Henryk Kocot (Politechnika Śląska):

Wybrane problemy dostosowania sieci elektroenergetycznej do zmieniających się warunków wytwarzania

11:15 – 11:30

Mariusz Lewandowski, Maciej Kaniecki, Stanisław Lewandowski (Instytut Maszyn Przepływowych, Towarzystwo Elektrowni Wodnych):

Praktyczne aspekty udziału elektrowni wodnych w procesie transformacji energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem magazynowania energii i świadczenia usług elastyczności

11:30 – 11:45

Krzysztof Zamasz, Karolina Palacz, Tomasz Surma, Artur Leśniak (Akademia WSB, Veolia Energia Polska S.A.):

Ewolucja (reforma) unijnego rynku energii elektrycznej

11:45 – 12:00

Patryk Nalepka (TAURON Wytwarzanie S.A.):

Polski rynek mocy w świetle postanowień reformy Electricity Market Design

12:00 – 12:15

Daria Złotecka, Aleksandra Rakowska (Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki):

Wpływ transformacji energetycznej na plany odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

12:15 – 12:30 Podsumowanie obrad Konferencji
12:30 Obiad

 

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

Patronat Honorowy nad Konferencją REE 2024 objął również Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich - dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. Politechniki Bydgoskiej.

 

Komitet Organizacyjny REE 2024

 


 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że XXVI Konferencja Rynek Energii Elektrycznej została objęta Patronatem Honorowym Prezesa URE.

URE

Komitet Organizacyjny REE 2024


 

Szanowni Państwo,

publikujemy Ramowy Program Konferencji REE 2024, informacje organizacyjne oraz informacje o opłatach Konferencyjnych (poniżej odnośniki).

Komitet Organizacyjny REE 2024


 

Szanowni Państwo,

opublikowaliśmy Informacje dla Autorów referatów, adresowane m.in. do osób zainteresowanych wygłoszeniem referatu podczas obrad Konferencji REE 2024 oraz jego publikacją w miesięczniku Przegląd Elektrotechniczny. Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi wytycznymi i terminarzem.

 

 • do 01.03.2024 r. - termin na przesłanie jednostronicowych streszczeń w języku polskim na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wraz z kartą zgłoszenia i rezerwacji
 • do 15.03.2024 r. - powiadomienia pocztą elektroniczną o wstępnej decyzji dotyczącej przyjęcia propozycji referatu 
 • do 10.04.2024 r. - termin nadsyłania referatów programowych
 • do 15.04.2024 r. - termin nadsyłania pełnych tekstów referatów

Komitet Organizacyjny REE 2024

 


 

 

 

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że XXVI edycja Konferencji Rynek Energii Elektrycznej jest organizowana wspólnie z Towarzystwem Obrotu Energią.

Konferencja odbędzie się w dniach 22 - 24 kwietnia 2024 r. w Kazimierzu Dolnym.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji.

Komitet Organizacyjny

Organizatorami Konferencji są Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Towarzystwo Obrotu Energią i Politechnika Lubelska

 

 

 

 

 

 

Konferencje Rynek Energii Elektrycznej, cieszą się uznaniem zarówno w środowisku naukowym, jak i w kręgu praktyków-pracowników instytucji i przedsiębiorstw energetycznych.

Zorganizowano już 25 Konferencji z tej tematyki.

 

 

Poprawiono: sobota, 18, maj 2024 06:24

Początek strony