Aktualizacja 5.5.2017

Szanowni Państwo!

W dniach 25-27 kwietnia 2017 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Rynek Energii Elektrycznej: Zmiany w energetyce i wokół niej”. Konferencja REE 2017 została zorganizowana pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Poniżej opublikowane zostały materiały pokonferencyjne w postaci zapisu wideo i prezentacji. Galeria zdjęć z Konferencji REE 2017 dostępna jest TUTAJ.

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE REE 2017

Pobierz prezentacje (archiwum ZIP)

25 kwietnia 2017 r. (wtorek)

SESJA PLENARNA I

1. Paweł CICHOSZ – Kancelaria Radcy Prawnego, Piotr WIĄCEK – PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin

 • Czy klastry energii zmienią polską energetykę?
2. Anna WRONKA – PSE SA
 • Klastry i spółdzielnie energetyczne w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

3. Jarosław GÓRALSKI – Innsoft Sp. z o.o.

 • Przetwarzanie danych w systemach informatycznych w kontekście programu DSR

4. Jarosław BOGACZ – Politechnika Śląska, Gliwice

 • Wpływ rozwoju rozproszonych źródeł energii na wybrane systemowe usługi regulacyjne

5. Sebastian KRUPIŃSKI, Konrad PURCHAŁA – PSE SA

 • Metodyka wyznaczania parametru interconnectivity dla systemów połączonych

SESJA PLENARNA II
Referaty generalne i zamówione

 1. Waldemar GOCHNIO, Marek KULESA – Towarzystwo Obrotu Energią

 • Zmiany na rynku energii elektrycznej wywołane nowelizacją Ustawy o OZE oraz nową Ustawą o efektywności energetycznej

 2. Marek DOLATOWSKI – Wardyński i Wspólnicy sp.k., Praktyka Sektora Energii

 • Główne zmiany w dyrektywie 2009/72/EC w Pakiecie Zimowym

3. Józef PASKA – Politechnika Warszawska, Tomasz SURMA – CEZ Polska

 • „Pakiet Zimowy” Komisji Europejskiej a kierunki i realizacja polityki energetycznej do 2030 roku

4. Piotr KACEJKO, Paweł PIJARSKI, Karolina GAŁĄZKA – Politechnika Lubelska

 • Ile powinien kosztować magazyn energii?

5. Andrzej RUBCZYŃSKI – Forum Energii

 • Elastyczność systemu energetycznego

26 kwietnia 2017 r. (środa)

SESJA PLENARNA III

Wystąpienie Gościa Honorowego Konferencji REE 2017
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii
Pana Michała KURTYKI

Referaty generalne i zamówione

 1. Hanna MIKOŁAJUK – Agencja Rynku Energii SA

 • Elektroenergetyka 2016 – straty i zyski

2. Monika MORAWIECKA – Polski Komitet Energii Elektrycznej

 • Pakiet Zimowy – czysta energia dla wszystkich Europejczyków czy raczej koniec krajowych polityk energetycznych?

 

PANEL DYSKUSYJNY I
PAKIET ZIMOWY

PANEL DYSKUSYJNY II
MECHANIZMY MOCOWE NA RYNKU ENERGII

SESJA PLENARNA IV
Referaty generalne

1. Andrzej MIDERA, Konrad PURCHAŁA, Tomasz SIKORSKI – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 • Wyzwania w zakresie wdrażania europejskiego rynku energii elektrycznej

2. Jacek BRANDT – Towarowa Giełda Energii SA

 • Integracja europejskiego rynku energii elektrycznej


3. Leszek JESIEŃ – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 • Nowość w nowości. Innowacyjne wyzwania elektroenergetyki

4. Henryk KALIŚ – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

 • Innowacyjna energetyka – rozwiązania dla przemysłu, miast, gmin i społeczności lokalnych

PANEL DYSKUSYJNY III
INNOWACYJNA ELEKTROENERGETYKA

27 kwietnia 2017 r. (czwartek)

SESJA PROBLEMOWA I
PROBLEMY TECHNICZNE RYNKU ENERGII

1. Włodzimierz BIELIŃSKI – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 • Badania wpływu zmian kształtu dobowych profili obciążenia systemów elektroenergetycznych na ich strukturę harmoniczną

2. Barbara KASZOWSKA, Andrzej WŁÓCZYK – Politechnika Opolska

 • Ograniczenia możliwości wyprowadzenia mocy z rozproszonych źródeł energii

3. Barbara KASZOWSKA, Andrzej WŁÓCZYK – Politechnika Opolska

 • Ocena zaawansowania technicznego infrastruktury sieciowej obszarów spółki dystrybucyjnej

4. Dariusz JEZIORNY, Daniel NOWAK – TAURON Dystrybucja S.A., Barbara KASZOWSKA, Andrzej WŁÓCZYK – Politechnika Opolska

 • Integracja danych pomiarowych i systemu zarządzania majątkiem sieciowym do obliczeń strat energii elektrycznej

5. Wojciech DROŻDŻ, Sławomir WIŚNIEWSKI – Enea Operator Sp. z o.o.

 • Inteligentne liczniki jako narzędzie technologii informacyjnej w elektroenergetyce

6. Henryk Kocot, Paweł Kubek – Politechnika Śląska, Gliwice

 • Zdolności przyłączeniowe węzłów dystrybucyjnej sieci 110 kV

SESJA PROBLEMOWA II
ROZWÓJ I EKSPLOATACJA OZE

1. Rafał BIELAS, Magdalena BŁĘDZIŃSKA, Józef PASKA – Politechnika Warszawska

 • Odnawialne źródła energii w Polsce - rozwój i perspektywy

2. Edyta ROPUSZYŃSKA-SURMA, Magdalena WĘGLARZ – Politechnika Wrocławska

 • Społeczna akceptacja dla OZE – perspektywa odbiorców (prosumentów)

3. Tadeusz PYDYCH, Janusz SOWIŃSKI – Politechnika Częstochowska

 • Strategie inwestora OZE w systemie aukcyjnym w warunkach ryzyka

4. Michał POŁECKI – Politechnika Warszawska

 • Wpływ redukcji generacji wiatrowej na koszty rozruchów elektrowni konwencjonalnych

5. Włodzimierz BIELIŃSKI – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 • Relacje zachodzące pomiędzy zapotrzebowaniem mocy czynnej oraz biernej przez odbiorców o różnym charakterze

6. Adam IWAN – PGNiG TERMIKA SA, Józef PASKA – Politechnika Warszawska

 • Analiza efektywności produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie micro-CHP na potrzeby gospodarstw domowych

SESJA PLENARNA V
PROBLEMY FUNKCJONOWANIA RYNKÓW ENERGII


1. Joanna BOLESTA, Tomasz SURMA – CEZ Polska

 • Aktualne uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech – trendy, rynek, regulacje

2. Paweł TERLIKOWSKI, Józef PASKA, Karol PAWLAK – Politechnika Warszawska

 • Rynek energii w Stanach Zjednoczonych

3. Paweł BUĆKO – Politechnika Gdańska

 • Rozproszona dostawa usług systemowych

4. Maksymilian PRZYGRODZKI – PSE Innowacje Sp. z o.o., Politechnika Śląska, Gliwice, Wojciech LUBICKI – PSE Inwestycje SA, Politechnika Śląska, Gliwice

 • Wykorzystanie podejścia probabilistycznego w planowaniu rozwoju na podstawie doświadczeń operatorów sieciowych

5. Maksymilian PRZYGRODZKI – PSE Innowacje Sp. z o.o., Politechnika Śląska, Gliwice
Rafał GWÓŹDŹ, Paweł CHMURSKI – PSE Innowacje Sp. z o.o.

 • Ocena wystarczalności wytwarzania z uwzględnieniem realiów losowych

6. Marek DOLATOWSKI – Wardyński i Wspólnicy sp.k., Praktyka Sektora Energii

 • Orzecznictwo SOKIK i Sądu Apelacyjnego na cire.pl – omówienie wybranych ciekawych orzeczeń
Początek strony