Aktualizacja 10.02.2019

Szanowni Państwo!

W dniach 24-26 kwietnia 2018 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Rynek Energii Elektrycznej: Aktualne wyzwania”. Konferencja zorganizowana została przy merytorycznej współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA i została objęta Honorowym Patronatem Ministerstwa Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Poniżej prezentujemy Materiały Pokonferencyjne obejmujące prezentacje i materiały wideo z pierwszego oraz drugiego dnia Konferencji.

Patroni Konferencji:

 • POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SA
 • IZBA ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ I ODBIORCÓW ENERGII
 • POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROCIEPŁOWNI ZAWODOWYCH
 • POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • TOWARZYSTWO ELEKTROWNI WODNYCH
 • TOWARZYSTWO GOSPODARCZE »POLSKIE ELEKTROWNIE«
 • TOWARZYSTWO OBROTU ENERGIĄ

Patronat medialny: CIRE.PL

Komitet Organizacyjny REE 2018

Organizatorami Konferencji są Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Politechnika Lubelska

 

 

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE REE 2018

REE2018-PrezentacjePDF.zip

Dzień 1

SESJA PLENARNA I
Referaty generalne i zamówione

Piotr CIOŁKOWSKI – Praktyka Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, kancelaria CMS
Polski rynek mocy w kontekście ograniczeń wynikających z projektu Pakietu Zimowego

 

 

Grzegorz WIŚNIEWSKI, Justyna ZARZECZNA, Aneta WIĘCKA, Andrzej CURKOWSKI, Bartłomiej PEJAS, Katarzyna MICHAŁOWSKA-KNAP – EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o., Warszawa
Analiza i ocena polskiego systemu aukcyjnego dla energii elektrycznej z OZE – doświadczenia z dotychczasowych aukcji i perspektywy do 2020 roku na przykładzie fotowoltaiki

 

 

Andrzej RUBCZYŃSKI – Forum Energii
Polska energetyka 2050 – 4 scenariusze

 

 

Sebastian KRUPIŃSKI, Kamil SMOLIRA, Mariola JUSZCZUK – PSE SA Józef PASKA – Politechnika Warszawska
Krajowy rynek energii elektrycznej w warunkach funkcjonowania wielu Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii (NEMO)

 

 

Józef PASKA – Politechnika Warszawska, Tomasz SURMA – CEZ Polska
Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii w krajach Unii Europejskiej – stan obecny oraz perspektywy realizacji celów roku 2020

 

 

 

SESJA PLENARNA II
Referaty generalne i zamówione

Jacek BRANDT – Towarowa Giełda Energii SA
Rozwiązania rynkowe zwiększające płynność, stosowane na europejskich rynkach energii

 

 

Marek KULESA – Towarzystwo Obrotu Energią
Ustawa o rynku mocy jako nowy element architektury modelu polskiej elektroenergetyki

 

 

Lidia GAWLIK, Eugeniusz MOKRZYCKI – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
Znaczenie paliw kopalnych w transformacji energetycznej Polski

 

 

Adam ADAMKOWSKI, Mariusz LEWANDOWSKI – Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN, Gdańsk, Stanisław LEWANDOWSKI – Towarzystwo Elektrowni Wodnych
Hydroenergetyczne zespoły zasobnikowo-regulacyjne jako rozproszone magazyny energii elektrycznej

 

 

Marek DOBIES – Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej – OSDnEE
Bieżące działania OSDnEE. Zamknięte systemy dystrybucyjne.

 

 

 

Dzień 2

SESJA PLENARNA III
Referaty generalne

Hanna MIKOŁAJUK – Agencja Rynku Energii S.A.
Elektroenergetyka 2017 – podsumowanie roku

 

 

Jan POPCZYK – Stowarzyszenie Klaster 3x20
Nowa architektura rynku energii elektrycznej. Główne mechanizmy równoważenia rynków: wschodzącego i dotychczasowego

 

 

Tomasz SIKORSKI, Konrad PURCHAŁA, Maciej JANOWSKI – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Wdrażanie europejskiego rynku energii elektrycznej - kluczowe obszary prac

 

 

 

PANEL DYSKUSYJNY I
ARCHITEKTURA RYNKU ENERGII W POLSCE

 

SESJA PLENARNA IV
Referaty generalne


Maciej PRZYBYLSKI, Marek DUK – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Rynek mocy – pierwsze certyfikacje oraz aukcje

 

 

Mirosław DUDA – Agencja Rynku Energii S.A.
Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w warunkach realizacji unijnego Pakietu Zimowego

 

 

Grzegorz BOJAR, Jarosław SORDYL, Jeremi GRYKA – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Znaczenie cyberbezpieczeństwa dla niezawodności dostaw energii elektrycznej - bieżące i przyszłe wyzwania

 

 

 

PANEL DYSKUSYJNY II
WYSTARCZALNOŚĆ KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO; MECHANIZMY MOCOWE

 

PANEL DYSKUSYJNY III
SYSTEMY WSPARCIA W ELEKTROENERGETYCE

Dzień 3

SESJA PROBLEMOWA I
Referaty zgłoszone przez uczestników

PROBLEMY TECHNICZNE RYNKU ENERGII

1. Jerzy ANDRUSZKIEWICZ, Józef LORENC, Agnieszka MAĆKOWIAK – Politechnika Poznańska
 • Wykorzystanie inteligentnego opomiarowania dla oceny i kształtowania profili obciążeń odbiorców w gospodarstwach domowych
2. Szymon CIURA, Henryk KOCOT – Politechnika Śląska, Gliwice
 • Rzeczywiste i obliczeniowe obciążenia poszczególnych elementów sieci, zasilających odbiorców bytowych, przyłączonych do sieci niskiego napięcia
3. Mariusz KŁOS, Józef PASKA, Łukasz ROSŁANIEC, Magdalena BŁĘDZIŃSKA, Rafał BIELAS, Krzysztof ZAGRAJEK, Konrad WRÓBLEWSKI – Politechnika Warszawska
 • Możliwości rozwoju floty samochodów elektrycznych w Polsce a stan obecny krajowego systemu elektroenergetycznego
4. Piotr MARCHEL, Józef PASKA, Łukasz MICHALSKI – Politechnika Warszawska
 • Analiza wpływu rozwoju elektromobilności na zapotrzebowanie na moc i energię w krajowym systemie elektroenergetycznym
5. Michał POŁECKI, Dariusz BACZYŃSKI – Politechnika Warszawska
 • Mechanizmy usług systemowych świadczonych przez energetykę wiatrową w wybranych krajach europejskich
6. Paweł KUBEK, – Politechnika Śląska, Gliwice, Rafał TURCZAK – PSE Innowacje Sp. z o.o., Gliwice
 • Eliminacja ograniczeń przesyłowych w liniach 220 kV jako sposób zwiększenia zdolności przesyłowej KSE

 

SESJA PROBLEMOWA II
Referaty zgłoszone przez uczestników

ROZWÓJ, EKONOMIKA, EKSPLOATACJA

1. Joachim BARGIEL – Gmina Gierałtowice, Politechnika Śląska, Daria MACHA, Marcin NIEDOPYTALSKI, Paweł SOWA – Politechnika Śląska, Bogdan MÓL – Tauron Polska Energia S.A.
 • W drodze do klastra energii w gminie Gierałtowice – działania proekologiczne w obszarze zasilania w energię elektryczną i ciepło
2. Łukasz MORDASIEWICZ, Paweł BUĆKO– Politechnika Gdańska
 • Prowadzenie ruchu małego źródła kogeneracji gazowej według kryterium efektu ekonomicznego
3. Piotr KACEJKO, Paweł PIJARSKI, Karolina GAŁĄZKA – Politechnika Lubelska
 • Budynek Centralnego Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej – możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych
4. Maciej SOŁTYSIK – PSE Innowacje Sp. z o.o., Mariusz KOZAKIEWICZ – Szkoła Główna Handlowa, Kinga BOJDA – PSE Innowacje Sp. z o.o.
 • Optymalizacja wybranych funkcji celu w modelu rozliczeniowym klastrów energii

SESJA PLENARNA V
PROBLEMY FUNKCJONOWANIA RYNKÓW ENERGII

1. Anna WRONKA – PSE S.A.

 • Analiza przyrostu mocy zainstalowanej w technologiach OZE w KSE

2. Dawid URBANEK, Józef PASKA, Karol PAWLAK, Paweł TERLIKOWSKI, Jakub KALIŃSKI – Politechnika Warszawska

 • Analiza działania rynku bilansującego

3. Jarosław BOGACZ – Politechnika Śląska, Gliwice

 • Model oceny wpływu rozwoju rozproszonych źródeł energii na wybrane systemowe usługi regulacyjne

4. Maksymilian PRZYGRODZKI, Paweł KUBEK – PSE Innowacje Sp. z o.o., Politechnika Śląska, Rafał GWÓŹDŹ, Łukasz WAKULIŃSKI – PSE Innowacje Sp. z o.o.

 • Analiza efektów rynkowych połączonych systemów elektroenergetycznych

5. Paweł PIJARSKI, Piotr KACEJKO – Politechnika Lubelska

 • Nierealne plany generacji – wygaszanie formalnym sposobem zwiększania możliwości przyłączeniowych
Początek strony