Konferencje Rynek Energii Elektrycznej, cieszą się uznaniem zarówno w środowisku naukowym, jak i w kręgu praktyków-pracowników instytucji i przedsiębiorstw energetycznych. Każdorazowo w Konferencji bierze udział  ponad 200 uczestników. Zorganizowano już 25 Konferencji z tej tematyki:
 
1994 r. - Kształtowanie się rynku energii elektrycznej w Polsce
1995 r. - Systemy rozliczeń i taryfy
1996 r. - Rynek hurtowy, rynki lokalne
1997 r. - Rozwój i konkurencja
1998 r. - Restrukturyzacja elektroenergetyki polskiej - oczekiwania i efekty
1999 r. - Rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce a rynek europejski
2000 r. - Rozwój i harmonizacja struktur
2001 r. - Liberalizacja - szanse i zagrożenia
2002 r. - Osiągnięcia, doświadczenia, wyzwania
2003 r. - Od restrukturyzacji... do Unii Europejskiej
2005 r. - Bezpieczeństwo energetyczne Polski w strukturze Unii Europejskiej 
2006 r. - Dylematy rozwoju rynku
2007 r. - Rynek energii w perspektywie konsolidacji
2008 r. - Przesłanki nowej polityki energetycznej – paliwa, technologie, zarządzanie
2009 r. - Zagrożenia i nowe wyzwania
2010 r. - Rynek, technologie, polityka
2011 r. - Rynek a polityka
2012 r. - Energetyka w dobie integracji europejskiej i kryzysu finansowego
2013 r. - Nowe regulacje prawne a rzeczywistość
2014 r. - Doświadczenia i wyzwania
2015 r. - Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki
2016 r. - Bezpieczeństwo energetyczne Polski
2017 r. - Zmiany w energetyce i wokół niej
2018 r. - Aktualne wyzwania
2019 r. - 25 lat doświadczeń - nowe otwarcie
Początek strony