30.04.2016

Szanowni Państwo!

W dniach 25-27 kwietnia 2016 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Rynek Energii Elektrycznej: Bezpieczeństwo energetyczne Polski”. Konferencja zorganizowana została pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Konferencji patronowały również:

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
 • Towarzystwo Elektrowni Wodnych
 • Towarzystwo Gospodarcze >Polskie Elektrownie<
 • Towarzystwo Obrotu Energią
 • Centrum Informacji o Rynku Energii - www.cire.pl - patronat medialny.

Poniżej Program Konferencji REE 2016 wraz z plikami archiwum ZIP zawierającymi prezentacje z poszczególnych sesji plenarnych i problemowych, a także materiały filmowe z pierwszego i drugiego dnia Konferencji (do odtworzenia filmów wymagany jest komponent Silverlight).

 

PROGRAM KONFERENCJI REE 2016

Pobierz wszystkie prezentacje

25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

SESJA PLENARNA I
Referaty generalne i zamówione

Pobierz prezentacje

Stanisław LEWANDOWSKI, Sławomir TERKIEWICZ – Towarzystwo Elektrowni Wodnych
Adam ADAMKOWSKI, Mariusz LEWANDOWSKI – Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk

 • Realne możliwości wykorzystania pojemności magazynowych elektrowni wodnych zbiornikowych do stabilizacji parametrów pracy systemu elektroenergetycznego

Józef PASKA – Politechnika Warszawska
Tomasz SURMA – CEZ Polska

 • Wpływ polityki energetycznej Unii Europejskiej na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych w Polsce

 

Karolina GAŁĄZKA, Piotr KACEJKO, Paweł PIJARSKI – Politechnika Lubelska

 • Wykluczeni – jednostki sektora finansów publicznych na straconej pozycji wśród wytwórców OZE?

 

Janusz KUCHARSKI – Elektrownia Puławy – Grupa Azoty

 • Elektrownia Puławy – bezpieczeństwo energetyczne Lubelszczyzny

 

SESJA PLENARNA II
Referaty generalne i zamówione

Pobierz prezentacje

Andrzej WERKOWSKI – Ekspert rynku energii
Emil WRÓBLEWSKI – Fundacja Polskie Centrum Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju

 • Centrum Efektywności Energetycznej – inicjator, integrator i akcelerator działań wdrożeniowych

 

Waldemar GOCHNIO, Marek KULESA – Towarzystwo Obrotu Energią

 • Ustawa o efektywności energetycznej i jej wpływ na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej – aktualne problemy

 

Andrzej RUBCZYŃSKI – PGNiG TERMIKA SA

 • Integracja Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z systemami ciepłowniczymi

 

Jacek BRANDT – Towarowa Giełda Energii SA

 • Aktualne uwarunkowania integracji europejskiego rynku energii

 

26 kwietnia 2016 r. (wtorek)

SESJA PLENARNA III
Referaty generalne i zamówione

Pobierz prezentacje

Wystąpienie Gościa Honorowego Konferencji – Wiceministra Energii
Pana Andrzeja Piotrowskiego

 

Hanna MIKOŁAJUK – Agencja Rynku Energii SA

 • Elektroenergetyka 2015 – spojrzenie na wyniki finansowe

 

Stanisław TOKARSKI, Halina BOWNIK-TRYMUCHA – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

 • Polityka klimatyczna i środowiskowa UE w kontekście zapewnienia produkcji i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 

Lidia GAWLIK, Eugeniusz MOKRZYCKI – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • Krajowe zasoby węgla kamiennego dla energetyki

 

Ryszard GAJEWSKI – Polska Izba Biomasy, Andrzej WERKOWSKI – Ekspert rynku energii

 • Rola biomasy w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i realizacji celów Pakietu klimatyczno-energetycznego

 

PANEL DYSKUSYJNY I
POLSKA ELEKTROENERGETYKA PO SZCZYCIE KLIMATYCZNYM

W dyskusji udział wzięli:

 • Ryszard GAJEWSKI – Prezes Polskiej Izby Biomasy
 • Michał JABŁOŃSKI – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 • Janusz RYK – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
 • Andrzej TERSA – Prezes Towarzystwa Elektrowni Wodnych
 • Jacek MISIEJUK – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • Tomasz LENDER – Członek Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią

Moderatorzy:

 • Mirosław DUDA – Agencja Rynku Energii SA,
 • Waldemar KAMRAT– Politechnika Gdańska

 

SESJA PLENARNA IV
Referaty generalne

Pobierz prezentacje

Mirosław DUDA – Agencja Rynku Energii SA

Józef PASKA – Politechnika Warszawska

 • Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w warunkach rynkowych

 

Zespół Autorów PSE S.A. pod kierownictwem Włodzimierza MUCHY
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 • Rozwój zasobów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w kontekście bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 

Janusz RYK – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

 • Korzyści społeczne i koszty rozwoju wysokosprawnych źródeł energii elektrycznej

 

Marek KULESA – Towarzystwo Obrotu Energią

 • Świadczenie regulacyjnych usług systemowych w systemie elektroenergetycznym a wprowadzenie rynku mocy

 

PANEL DYSKUSYJNY II
BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W dyskusji udział wzięli:

 • Krzysztof KIDAWA – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • Marek KULESA – Towarzystwo Obrotu Energią
 • Henryk POSMYK - Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 • Andrzej RUBCZYŃSKI – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
 • Tomasz SIKORSKI – Wiceprezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
 • Edward SŁOMA – Ministerstwo Energii

Moderatorzy:

 • Franciszek BUCHTA – EM&CA Katowice
 • Józef PASKA – Politechnika Warszawska

 

PANEL DYSKUSYJNY III
MECHANIZMY WSPARCIA DLA ENERGETYKI

W dyskusji udział wzięli:
 • Waldemar GOCHNIO –Towarzystwo Obrotu Energią
 • Krzysztof KIDAWA – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • Edward SŁOMA – Ministerstwo Energii
 • Tomasz SURMA – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
 • Krystian SZCZEPAŃSKI – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Andrzej WERKOWSKI – Ekspert rynku energii
Moderatorzy:
 • Marek KULESA – Towarzystwo Obrotu Energią
 • Tomasz POPŁAWSKI – Politechnika Częstochowska

 

27 kwietnia 2016 r. (środa)

SESJA PROBLEMOWA I
ANALIZY TECHNICZNE RYNKU ENERGII

Pobierz prezentacje

Piotr MARCHEL, Józef PASKA – Politechnika Warszawska

 • Modelowanie niezawodności elektrowni wodnych

Piotr MARCHEL, Józef PASKA – Politechnika Warszawska

 • Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w lecie a niezawodność zasilania odbiorców

Janusz SOWIŃSKI, Robert TOMASZEWSKI, Artur WACHTARCZYK – Politechnika Częstochowska

 • Niepewność i ryzyko w analizie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych nośników – studium przypadku

Sławomir CIEŚLIK – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 • Poszukiwanie przyczyn odkształcenia przebiegów napięć w elektroenergetycznej sieci przesyłowej

Włodzimierz BIELIŃSKI – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 • Dobowe profile obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznego w sytuacjach anomalnych

Włodzimierz BIELIŃSKI, Marcin DRECHNY – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 • Korelacyjne właściwości szeregów czasowych obciążenia elektroenergetycznego wybranych systemów lokalnych i krajowych

 

SESJA PROBLEMOWA II
ENERGETYKA ROZPROSZONA

Pobierz prezentacje

Roman KORAB – Politechnika Śląska

 • Mikroelektrownie wiatrowe w systemach zasilania budynków
Bartosz KOZŁOWIEC, Michał POŁECKI – Politechnika Warszawska
 • Analiza kosztów eksploatacji elektrowni wiatrowych włączonych do rezerwy pierwotnej systemu elektroenergetycznego
Adam IWAN – PGNiG TERMIKA SA
Józef PASKA – Politechnika Warszawska
 • Symulacja mikrokogeneracyjnej produkcji ciepła w gospodarstwach domowych
  na przykładzie wybranych technologii
Konrad ZUCHORA, Piotr MILLER – Politechnika Lubelska
 • Analiza możliwości wykorzystania kogeneracji w energetyce rozproszonej z zastosowaniem elementów optymalizacji
Paweł CICHOSZ – Kancelaria Adwokacka Paweł Cichosz
Piotr WIĄCEK – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
 • Mikroinstalacje – szanse i zagrożenia
Jarosław GÓRALSKI – Innsoft Sp. z o.o.
 • Pomiary w mikroinstalacjach prosumenckich
Marek KOTT – Politechnika Wrocławska
 • Charakterystyka zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
Jerzy ANDRUSZKIEWICZ, Józef LORENC – Politechnika Poznańska
Artur MICHALSKI – Enea SA, Waldemar BOROWIAK – Enea Operator Sp. z o.o.
 • Możliwości tworzenia zasobów sterowania popytem na poziomie niskiego napięcia przy wykorzystaniu inteligentnego opomiarowania

 

SESJA PLENARNA V
PROBLEMY FUNKCJONOWANIA RYNKÓW ENERGII

Pobierz prezentacje

Henryk KOCOT – Politechnika Śląska

 • Zastępowanie linii o napięciu 220 kV liniami 400 kV jako sposób zwiększenia zdolności przesyłowych krajowego systemu elektroenergetycznego
Roman KORAB(1,2), Wojciech JAWORSKI(2), Karol WAWRZYNIAK(2),
Marcin JAKUBEK(2), Krzysztof KRÓLIKOWSKI(2)
(1)Politechnika Śląska, Gliwice, (2)Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Warszawa
 • Zarządzanie systemem elektroenergetycznym w zagrożeniowych stanach pracy
– wprowadzenie ciągłych miar ryzyka do oceny układu niespełniającego kryterium N-1
Waldemar DOŁĘGA – Politechnika Wrocławska
 • Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii w świetle krajowych i unijnych regulacji prawnych
Paweł BUĆKO, Izabela SADOWSKA, Adrian MILLER – Politechnika Gdańska
 • Analiza funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej w okresie wprowadzenia stopni zasilania w 2015 roku
Paweł BUĆKO, Marcin JASKÓLSKI, Alicja STOLTMANN – Politechnika Gdańska
 • Kryteria stosowane w wielokryterialnym planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego
Paweł BALAWENDER(2,3), Edmund CIESIELKA(1), Tomasz DRABEK(1),
Paweł DYBOWSKI(1), Zbigniew HANZELKA(1), Paweł KOWALCZYK(3),
Grzegorz PUTYNKOWSKI(2,3), Paweł USS(3), Krzysztof WOŹNY(1,2,3)
(1)AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, (2)Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu SA, (3)CRE Consulting Sp. z o.o.
 • Analiza benchmarkingowa pięciu największych operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce
Józef PASKA, Karol PAWLAK, Paweł TERLIKOWSKI – Politechnika Warszawska
 • Możliwości finansowania budowy elektrowni jądrowych

 

Początek strony