INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

 • Wzorem lat ubiegłych, oprócz referatów Programowych i zamówionych, na REE 2024 będą prezentowane recenzowane referaty naukowe, zgłoszone z własnej inicjatywy przez Uczestników Konferencji.
 • Referaty Programowe i zamówione będą zamieszczone na stronie internetowej Konferencji, wraz ze szczegółowym Programem, na kilka dni przed jej rozpoczęciem. Termin nadsyłania referatów programowych to 10 kwietnia 2024 r.
 • Autorzy zainteresowani przedstawieniem swoich referatów na Konferencji i wydaniem ich drukiem w Przeglądzie Elektrotechnicznym proszeni są o przesłanie jednostronicowych streszczeń w języku polskim na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 01 marca 2024 r. wraz z kartą zgłoszenia i rezerwacji. Powiadomienia o wstępnej decyzji dotyczącej przyjęcia propozycji referatu będą przesłane zainteresowanym pocztą elektroniczną do 15 marca br. Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów upływa 15 kwietnia br. Lista zgłoszonych referatów zostanie opublikowana na internetowej stronie Konferencji. Dzięki dotrzymaniu tak krótkiego terminu artykuły będą wydane w numerze 7/2024.
 • Recenzowane referaty naukowe zostaną zamieszczone w miesięczniku Przegląd Elektrotechniczny. Znajdą się tam jedynie referaty, które: spełnią wymogi formalne wydawnictwa, zostaną przesłane do 15 kwietnia 2024 r. i uzyskają pozytywną recenzję oraz zostaną wygłoszone na konferencji. Lista zgłoszonych referatów zostanie opublikowana na internetowej stronie Konferencji. Referaty te będą dostępne przed Konferencją w trybie Open Access, co oznacza bezpłatny dostęp do artykułu poprzez pobranie pliku w formacie pdf. Czasopismo to jest indeksowane m.in. w bazie SCOPUS oraz Web of Science. Wszystkie referaty, które zostaną zakwalifikowane do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym powinny mieć objętość równą 4 strony (zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi czasopisma dostępnymi na stronie: http://pe.org.pl/). Możliwe jest wydanie referatów o większej objętości – maksymalnie 8 stron, ale związane jest to z dodatkową opłatą wynoszącą 150 zł/str. czarno-białą netto, licząc powyżej 4 stron).
 • Mile widziane będą także referaty prezentujące osiągnięcia firm sektora energetycznego, promujące rozwój rynku energii elektrycznej. Referaty te nie będą recenzowane a zostaną opublikowane w Materiałach Konferencyjnych. Prezentacja tych materiałów, podczas Konferencji, będzie możliwa po uzyskaniu akceptacji przez Radę Programową.
 • Autorzy, którzy zechcą opublikować większą liczbę referatów, pokrywają koszt druku i recenzji.
 • Materiały Pokonferencyjne będą udostępnione na internetowej stronie Konferencji.

 

Informacje dla Autorów referatów - pobierz

Szablon referatu do publikacji w miesięczniku Przegląd Elektrotechniczny - pobierz

 

Kalendarium dla Autorów referatów:

 • do 01.03.2024 r. - termin na przesłanie jednostronicowych streszczeń w języku polskim na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wraz z kartą zgłoszenia i rezerwacji
 • do 15.03.2024 r. - powiadomienia pocztą elektroniczną o wstępnej decyzji dotyczącej przyjęcia propozycji referatu 
 • do 10.04.2024 r. - termin nadsyłania referatów programowych
 • do 15.04.2024 r. - termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
 • do 20.04.2024 r. - publikacja referatów na internetowej stronie Konferencji
Początek strony