Rada Programowa Konferencji REE 2018:

 • Jacek BRANDT – Towarowa Giełda Energii SA
 • Franciszek BUCHTA – EM&CA Katowice
 • Janusz CHOJNOWSKI – Politechnika Lubelska, SEP Oddział Lublin
 • Tomasz DĄBROWSKI – Ministerstwo Energii
 • Mirosław DUDA – Agencja Rynku Energii SA
 • Janusz GAJOWIECKI – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Piotr KACEJKO – Politechnika Lubelska
 • Henryk KALIŚ – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • Waldemar KAMRAT – Politechnika Gdańska
 • Tadeusz KARCZMARCZYK – Megatem EC-Lublin Sp. z o.o., SEP O/Lublin
 • Marek KULESA – Towarzystwo Obrotu Energią
 • Joanna MAĆKOWIAK-PANDERA – Forum Energii
 • Piotr MILLER – Politechnika Lubelska
 • Eugeniusz MOKRZYCKI – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Stanisław OKRASA – Agencja Rynku Energii SA
 • Maciej OLEJNICZAK – Towarowa Giełda Energii SA
 • Józef PASKA – Politechnika Warszawska
 • Andrzej PIERZAK – Doradztwo Gospodarcze, Warszawa
 • Zbigniew POŁECKI – Politechnika Lubelska, SEP Oddział Lublin
 • Jan POPCZYK – Stowarzyszenie Klaster 3x20
 • Tomasz POPŁAWSKI – Politechnika Częstochowska
 • Janusz RYK – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
 • Tomasz SIKORSKI – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Edward SŁOMA – Ministerstwo Energii
 • Paweł SOWA – Politechnika Śląska
 • Janusz SOWIŃSKI – Politechnika Częstochowska
 • Janusz STELLER – Towarzystwo Elektrowni Wodnych
 • Waldemar SZULC – Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie«
 • Wojciech TABIŚ – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • Eugeniusz TOCZYŁOWSKI – Politechnika Warszawska
 • Andrzej WERKOWSKI – Doradztwo Gospodarcze Andrzej Werkowski
 • Michał WIERZBOWSKI – Politechnika Łódzka
 • Artur WILCZYŃSKI – Politechnika Wrocławska
Początek strony