Aktualizacja 21.06.2019

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieściliśmy Ramowy Program Konferencji REE 2019, a tutaj można pobrać plik PDF z wykazem wszystkich referatów.

Dzień I – 7 października

1430 – 1530

Wybrane referaty zgłoszone przez Uczestników Konferencji

1600 – 1830

Klastry energii – Warsztaty

Referaty wprowadzające:

 

Maciej Sołtysik, J. Wróbel, Piotr Rzepka (PSE Innowacje)

Pilotażowe klastry energii jako narzędzie budowy samowystarczalności energetycznej w wymiarze lokalnym

 

Artur Dembny (CRK Energia)
Ostrowski Rynek Energetyczny – klaster z własną siecią dystrybucyjną

 

Daniel Raczkiewicz (IEN Energy)

Wirtualna elektrownia – narzędzie dla klastrów

 

Dyskusja panelowa

Klastry kontra polski rynek energii – starcie z rzeczywistością

 

Dyskusję poprowadzą – Artur Dembny i Maciej Sołtysik.

W dyskusji wezmą udział koordynatorzy klastrów:

Ireneusz Perkowski, Daniel Raczkiewicz, Piotr Budzisz

oraz goście zaproszeni przez prowadzących.

Dzień II – 8 października

900 – 930

Uroczyste otwarcie Konferencji
- wystąpienia Gości Honorowych:

Minister Energii, Prezes URE, Prezes PSE

930 – 1000

Referat wprowadzający:

Hanna Mikołajuk (ARE SA)

25 lat rynku energii w Polsce

1000 – 1115

I dyskusja panelowa

Ile regulacji w rynku energii

 

Do debaty zaprosiliśmy Ministra Energii oraz obecnego i poprzednich Prezesów URE.

Do chwili obecnej swój udział potwierdzili Panowie:

Leszek Juchniewicz, Mariusz Swora, Maciej Bando, a dyskusję poprowadzą profesorowie Eugeniusz Toczyłowski (Politechnika Warszawska) i Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska)

1145 – 1300

Referaty wprowadzające do dyskusji panelowych:

 

Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii

Polityka energetyczna Polski 2040

 

Przedstawiciel Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA

Pakiet Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków – właściwa odpowiedź na wyzwania przyszłości?

 

Marek Kulesa (Towarzystwo Obrotu Energią)

Rynek mocy – pierwsze doświadczenia certyfikacji i aukcji

 

Przedstawiciel Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA

Wpływ pakietu Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków na model funkcjonalny rynku mocy

1400 – 1515

II dyskusja panelowa

Pakiet Zimowy

 

Uczestnicy: Forum Energii, IEPiOE, PTEZ, TGPE, TOE
- prowadzenie Konrad Purchała (PSE SA)

1545 – 1715

III dyskusja panelowa

PEP 2040

 

Uczestnicy: ME, IEPiOE, PTEZ, PTPiREE, TGPE
- prowadzenie prof. Józef Paska (Politechnika Warszawska)

1715 – 1830

IV dyskusja panelowa

Rynek Mocy

 

Uczestnicy: Forum Energii, IEPiOE, PTEZ, TGPE, TOE
- prowadzenie Maciej Przybylski (PSE SA)

Dzień III – 9 października

930 – 1300

Referaty zgłoszone przez Uczestników Konferencji

 

Aktualizacja 03.06.2019

Szanowni Państwo!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że inicjatywa zwołania jubileuszowej, XXV Konferencji Naukowo-Technicznej „Rynek Energii Elektrycznej: 25 lat doświadczeń – nowe otwarcie” – podobnie jak w latach poprzednich – spotkała się z szerokim zainteresowaniem osób i instytucji związanych z problematyką Konferencji.

Z zadowoleniem odnotowujemy, iż na adres Komitetu Organizacyjnego napłynęło ponad 30 propozycji referatów, zgłoszonych z inicjatywy Uczestników Konferencji. Nazwiska Autorów podane są w niniejszym komunikacie, a tytuły artykułów naukowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Referaty te zostaną zaprezentowane 7 i 9 października w sekcjach tematycznych.

W głównym dniu konferencji – 8 października, po uroczystym otwarciu i po wystąpieniach Gości Honorowych, zgodnie z wieloletnią tradycją, program naukowy Konferencji rozpocznie referat pt. 25 lat rynku energii w Polsce. Przygotowania tego referatu podjęła się Pani Hanna Mikołajuk z ARE SA.

I panel dyskusyjny poświęcony będzie zagadnieniom określenia akceptowalnych granic interwencjonizmu państwowego w rynku energii z punktu widzenia: bezpieczeństwa energetycznego kraju, skutecznej konkurencji na rynku energetycznym (tak na poziomie krajowym, jak i europejskim), europejskiej polityki energetycznej, efektywności energetycznej i oszczędzania energii oraz ochrony środowiska, np. poprzez wsparcie dla odnawialnych źródeł energii i prowadzenie polityki klimatycznej. Do debaty zaprosiliśmy Ministra Energii oraz obecnego i poprzednich Prezesów URE. Do chwili obecnej swój udział potwierdzili Panowie Leszek Juchniewicz, Mariusz Swora, Maciej Bando, a dyskusję poprowadzą profesorowie Eugeniusz Toczyłowski i Waldemar Kamrat.

Trzy wiodące tematy drugiej części obrad tegorocznej konferencji nazwaliśmy hasłowo:

 • Pakiet Zimowy, w którym przedyskutujemy m.in. oddziaływanie nowych aktów prawnych, realizację celów Unii Energetycznej w kolejnej perspektywie czasowej sięgającej 2030 r. w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i emisji gazów cieplarnianych oraz wpływu tych regulacji na bezpieczeństwo energetyczne kraju;
 • Polityka energetyczna Polski do 2040 r., w którym zastanowimy się nad strategią państwa w zakresie sektora energetycznego, dającą odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznaczająca kierunki rozwoju sektora energii – Jak powinien być zbudowany mix energetyczny?
 • Rynek Mocy, gdzie chcielibyśmy znaleźć odpowiedź na pytania: Czy rynek ten zapewni stabilne dostawy energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz przemysłu w horyzoncie długoterminowym? Czy aukcyjny mechanizm rynku mocy wygeneruje spodziewane sygnały inwestycyjne?

Panele dyskusyjne zostaną poprzedzone referatami wprowadzającymi, o przygotowanie których poprosiliśmy ekspertów branży energetycznej. Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii przygotuje referat na temat Polityki energetycznej Polski 2040. Dwa referaty pt.: Pakiet Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków – właściwa odpowiedź na wyzwania przyszłości? oraz Wpływ pakietu Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków na model funkcjonalny rynku mocy, zostaną przygotowane przez przedstawicieli PSE SA. Referat Rynek mocy – pierwsze doświadczenia certyfikacji i aukcji zostanie opracowany przez Towarzystwo Obrotu Energią.

Do udziału w panelach zaprosiliśmy osoby desygnowane przez Ministerstwo Energii, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA a udział swoich przedstawicieli potwierdziły Forum Energii oraz Towarzystwa Sektora Energetycznego: Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie« oraz Towarzystwo Obrotu Energią.

Odległy termin konferencji nie pozwolił wszystkim osobom na ostateczną deklarację uczestniczenia w obradach, stąd pełną listę panelistów i moderatorów  podamy na stronie Konferencji w późniejszym terminie.

Obrady w dniu 7 października – w pierwszym dniu Konferencji – poświęcone będą szeroko rozumianej energetyce rozproszonej, obejmującej zagadnienia energetyki prosumenckiej, klastrów energii, spółdzielni energetycznych, elektrowni wirtualnych itp. Wprowadzenie do debaty poświęconej problematyce klastrów energii rozpoczniemy sesją referatów:

 • Maciej Sołtysik, J. Wróbel, Piotr Rzepka (PSE Innowacje) – Pilotażowe klastry energii jako narzędzie budowy samowystarczalności energetycznej w wymiarze lokalnym
 • Artur Dembny (CRK Energia) – Ostrowski Rynek Energetyczny – klaster z własną siecią dystrybucyjną
 • Daniel Raczkiewicz (IEN Energy) – Wirtualna elektrownia – narzędzie dla klastrów

Zwieńczeniem obrad konferencji tego dnia będzie dyskusja panelowa zatytułowana:

Klastry kontra polski rynek energii – starcie z rzeczywistością

przygotowana i prowadzona przez Artura Dembnego i Macieja Sołtysika.Wezmą w niej udział koordynatorzy klastrów: Ireneusz Perkowski, Daniel Raczkiewicz, Piotr Budzisz, a także zaproszeni przedstawiciele koncernów energetycznych, przedstawiciel ME oraz dziennikarz wnp.pl.

Mamy nadzieję, że – zgodnie z tradycją minionych Konferencji – referaty pobudzą szeroką dyskusję, której przebieg (tak jak w ubiegłych latach) opublikujemy w postaci zapisu cyfrowego.


Komitet Organizacyjny REE 2019

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Obrady Konferencji odbędą się w dniach 7 – 9 października 2018 r. w Hotelu Król Kazimierz.
 • Uczestnicy mogą dokonać rezerwacji miejsc (w preferencyjnych cenach dwudniowych pakietów konferencyjnych) w Hotelach Król Kazimierz oraz Dom Dziennikarza za pośrednictwem Biura Konferencji. Rezerwacji noclegów w innych hotelach w Kazimierzu Dolnym Uczestnicy mogą dokonać we własnym zakresie.
 • Zainteresowani uczestnictwem w Konferencji proszeni są o nadesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kart zgłoszenia i rezerwacji oraz dokonanie przelewu bankowego opłaty konferencyjnej do 15 czerwca 2019 r. Po tym terminie, ze względu na limitowaną liczbę miejsc, możliwość przyjęcia uczestnika należy uzgodnić telefonicznie w Biurze Organizacyjnym Konferencji.
 • O wszelkich zmianach w przesłanych uprzednio Kartach zgłoszenia i rezerwacji prosimy poinformować Biuro Konferencji w formie elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).
 • Pobierz Wzór Karty zgłoszenia i rezerwacji.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • udział w obradach Konferencji oraz komplet Materiałów Konferencyjnych,
 • możliwość opublikowania jednego referatu naukowego,
 • wyżywienie – od obiadu 7 października do obiadu 9 października 2019 r.,
 • uczestnictwo we wszystkich imprezach towarzyszących,
 • korzystanie z kawy i herbaty podawanej w przerwach obrad,
 • transport pomiędzy hotelami w trakcie obrad konferencji,
 • transport na Konferencję mikrobusem z Lublina (Puław) do Kazimierza Dolnego, a po Konferencji – z Kazimierza Dolnego do Lublina (Puław).


Uwaga! W tym roku opłaty nie obejmują kosztów zakwaterowania.

Organizatorzy mogą zaoferować rezerwację miejsc (w preferencyjnych cenach dwudniowych pakietów konferencyjnych) w zaproponowanych obiektach. Koszt pakietu konferencyjnego w Królu Kazimierzu w pokoju jednoosobowym to 800 zł a miejsca w pokoju dwuosobowym – 500 zł netto. W Domu Dziennikarza koszt rezerwacji w pokoju jednoosobowym to 280 zł a miejsca w pokoju dwuosobowym – 200 zł netto (VAT 8%).
Opłaty dokonywane są w recepcjach Hoteli w dniu przyjazdu na Konferencję lub w formie przedpłaty na konto wybranego hotelu.
Pakiet konferencyjny obejmuje dwa dni. W przypadku rezerwacji jednodniowej cenę noclegu poda recepcja hotelu.

Opłaty konferencyjne

Uczestnictwo – 2200 zł
Ulgowa opłata dla pracowników wyższych uczelni i instytutów PAN – 1500 zł


WCZESNA REJESTRACJA - ceny obowiązujące do 15 czerwca 2019 r.

Uczestnictwo bez zakwaterowania – 1900 zł
Ulgowa opłata dla pracowników wyższych uczelni i instytutów PAN – 1250 zł

Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatek VAT

OPŁATY KONFERENCYJNE
należy wnieść przelewem na konto:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
ODDZIAŁ LUBELSKI
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 13
NIP: 526-000-09-79

PEKAO O/LUBLIN 03 1240 5497 1111 0010 2159 0785
z dopiskiem „Konferencja REE 2019 oraz nazwiskiem osoby delegowanej”

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Lubelski
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 13
tel. 517 268 440, 517 268 441
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

 • Referaty Programowe i zamówione, opublikowane w Materiałach Konferencyjnych, zostaną rozesłane Uczestnikom Konferencji, wraz ze szczegółowym Programem, na kilka dni przed jej rozpoczęciem. Termin nadsyłania referatów programowych to 31 sierpnia 2019 r.
 • W miesięczniku Przegląd Elektrotechniczny zostaną zamieszczone jedynie referaty, które: spełnią wymogi formalne wydawnictwa, zostaną przesłane do 30 czerwca br. i uzyskają pozytywną recenzję. Dzięki dotrzymaniu tak krótkiego terminu artykuły będą wydane w numerze 10/2019. Lista zgłoszonych referatów jest opublikowana na internetowej stronie Konferencji. Referaty te będą dostępne przed konferencją w trybie Open Access, co oznacza bezpłatny dostęp do artykułu poprzez pobranie pliku w formacie pdf. Czasopismo to jest indeksowane m.in. w bazie SCOPUS oraz Web of Science. Wszystkie referaty, które zostaną zakwalifikowane do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym powinny mieć objętość równą 4 strony (zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi czasopisma dostępnymi na stronie: http://pe.org.pl/). Możliwe jest wydanie referatów o większej objętości – maksymalnie 8 stron, ale związane jest to z dodatkową opłatą wynoszącą 150 zł/str. czarno-białą netto, licząc powyżej 4 stron).
 • Referaty prezentowane na konferencji będą recenzowane i po pozytywnej recenzji opublikowane w czasopiśmie Przegląd Elektrotechniczny. Bedą one także dostępne w trybie Open Access. Oznacza to darmowy dostęp do artykułu poprzez pobranie pliku w formacie pdf. Czasopismo to jest indeksowane m.in. w bazie SCOPUS oraz Web of Science. Wszystkie referaty, które zostaną zakwalifikowane do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym powinny mieć objętość równą 4 strony (zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi czasopisma dostępnymi na stronie: http://pe.org.pl/). Możliwe jest wydanie referatów o większej objętości – maksymalnie 8 stron, ale związane jest to z dodatkową opłatą wynoszącą 150 zł/str. czarno-białą netto, licząc powyżej 4 stron).
 • Autorzy, którzy zechcą opublikować większą liczbę referatów, pokrywają koszt druku i recenzji. Opłata za zamieszczenie referatu w Materiałach Konferencyjnych wynosi 600 zł netto (wpłata do 30 czerwca 2019 r.).
 • Referaty programowe i zamówione, opublikowane w Materiałach Konferencyjnych, a także referaty prezentujące osiągnięcia firm sektora energetycznego oraz promujące rozwój rynku energii elektrycznej zostaną rozesłane Uczestnikom Konferencji, wraz ze szczegółowym Programem, na kilka dni przed jej rozpoczęciem.
 • Materiały Pokonferencyjne będą udostępnione na internetowej stronie Konferencji.

 

AUTORZY  REFERATÓW
(w kolejności alfabetycznej)

Jerzy Andruszkiewicz, Kazimierz Bieliński, Włodzimierz Bieliński, Magdalena Błędzińska, Kinga Bojda-Mglej, Szymon Ciura, Mariusz Drabecki, Marcin Drechny, Agnieszka Dziendziel, Karolina Gałązka, Anna Gorczyca-Goraj, Rafał Gwóźdź, Dawid Jóźwiak, Piotr Kacejko, Jacek Kapica, Piotr Karwaczyński, Mariusz Kłos, Henryk Kocot, Mariusz Kozakiewicz, Sebastian Krupiński, Paweł Kubek, Marek Kulesa, Adam Larysz, Włodzimierz Lewandowski, Józef Lorenc, Piotr Makarski, Piotr Marchel, Ewa Mataczyńska, Łukasz Mazanek, Łukasz Michalski, Piotr Miller, Paweł Młodzikowski, Damian Mrowiec, Józef Paska, Karol Pawlak, Paweł Pijarski, Maksymilian Przygrodzki, M. Ramsza, Radomir Rogus, Łukasz Rosłaniec, Karol Sidor, Marek Sikora, Maciej Sołtysik, Tomasz Surma, Marek Ścibisz, Paweł Terlikowski, Eugeniusz Toczyłowski, Łukasz Wakuliński, Agnieszka Weychan, J. Wróbel, Krzysztof Zagrajek

 

Wszystkie bieżące informacje będą publikowane na naszej stronie internetowej, a dzięki patronatowi medialnemu CIRE – także na stronach tego serwisu.

 
Początek strony