Aktualizacja 24.04.2017

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Rynek Energii Elektrycznej: Zmiany w energetyce i wokół niej” organizowana jest pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

PROGRAM KONFERENCJI REE 2017

25 kwietnia 2017 r. (wtorek)

12:00

OTWARCIE BIURA KONFERENCJI, REJESTRACJA UCZESTNIKÓW W HOTELU KRÓL KAZIMIERZ;

24-120 Kazimierz Dolny, ul. Puławska 86 tel. 81 880 99 99

13:00 – 15:00

OBIAD

15:00

PRZYWITANIE GOŚCI – PRZEDSTAWIENIE PROGRAMU I DNIA KONFERENCJI

15:00 – 16:15

SESJA PLENARNA I

Prowadzący:
Barbara KASZOWSKA Politechnika Opolska
Waldemar GOCHNIO – Towarzystwo Obrotu Energią

 

1. Paweł CICHOSZ – Kancelaria Radcy Prawnego, Piotr WIĄCEK – PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin

 • Czy klastry energii zmienią polską energetykę?
2. Anna WRONKA – PSE SA
 • Klastry i spółdzielnie energetyczne w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

3. Jarosław GÓRALSKI – Innsoft Sp. z o.o.

 • Przetwarzanie danych w systemach informatycznych w kontekście programu DSR

4. Jarosław BOGACZ – Politechnika Śląska, Gliwice

 • Wpływ rozwoju rozproszonych źródeł energii na wybrane systemowe usługi regulacyjne

5. Sebastian KRUPIŃSKI, Konrad PURCHAŁA – PSE SA

 • Metodyka wyznaczania parametru interconnectivity dla systemów połączonych

 

16:15 – 16:45

PRZERWA KAWOWA

16:45 – 18:45

SESJA PLENARNA II
Referaty generalne i zamówione

Prowadzący:
Eugeniusz MOKRZYCKI – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Konrad PURCHAŁA
– Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 

1. Waldemar GOCHNIO, Marek KULESA – Towarzystwo Obrotu Energią

 • Zmiany na rynku energii elektrycznej wywołane nowelizacją Ustawy o OZE oraz nową Ustawą o efektywności energetycznej

2. Marek DOLATOWSKI – Wardyński i Wspólnicy sp.k., Praktyka Sektora Energii

 • Główne zmiany w dyrektywie 2009/72/EC w Pakiecie Zimowym

3. Józef PASKA – Politechnika Warszawska, Tomasz SURMA – CEZ Polska

 • „Pakiet Zimowy” Komisji Europejskiej a kierunki i realizacja polityki energetycznej do 2030 roku

4. Andrzej RUBCZYŃSKI – Forum Energii

 • Elastyczność systemu energetycznego

5. Piotr KACEJKO, Paweł PIJARSKI, Karolina GAŁĄZKA – Politechnika Lubelska

 • Ile powinien kosztować magazyn energii?

 

19:30

OGNISKO – W OGRODACH DOMU DZIENNIKARZA

20:00 – 22:00

KOLACJA (W HOTELU KRÓL KAZIMIERZ – DLA GOŚCI, KTÓRZY NIE UCZESTNICZĄ W OGNISKU)

26 kwietnia 2017 r. (środa)

9:00 – 9:15

UROCZYSTE OTWARCIE OBRAD KONFERENCJI

9:15 – 11:15

SESJA PLENARNA III
Referaty generalne i zamówione

Wystąpienia Gości Honorowych Konferencji:
Ministra Energii Pana Krzysztofa TCHÓRZEWSKIEGO,
Prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA Pana Eryka KŁOSSOWSKIEGO

Prowadzący:

Henryk KALIŚ – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
Tadeusz KARCZMARCZYK
– Megatem EC-Lublin Sp. z o.o., SEP O/Lublin

 

1. Hanna MIKOŁAJUK – Agencja Rynku Energii SA

 • Elektroenergetyka 2016 – straty i zyski

2. Monika MORAWIECKA – Polski Komitet Energii Elektrycznej

 • Pakiet Zimowy – czysta energia dla wszystkich Europejczyków czy raczej koniec krajowych polityk energetycznych?

 

11:15 – 11:45

PRZERWA KAWOWA

11:45 – 13:00

PANEL DYSKUSYJNY I
PAKIET ZIMOWY

Do udziału zostali zaproszeni:
 • Monika MORAWIECKA – Polski Komitet Energii Elektrycznej
 • Tomasz DĄBROWSKI – Departament Energetyki Ministerstwa Energii
 • Janusz GAJOWIECKI – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Jacek JANAS – Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie«
 • Krzysztof KIDAWA – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • Jacek PIEKACZ – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
 • Konrad PURCHAŁA – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Mariusz SWORA – Kancelaria Adwokacka
Moderatorzy:
Halina BOWNIK-TRYMUCHA – Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie«
Józef PASKA – Politechnika Warszawska

 

13:00 – 14:00

PRZERWA OBIADOWA

14:00 – 15:30

SESJA PLENARNA IV
Referaty generalne

Prowadzący:
Joanna MAĆKOWIAK-PANDERA – Forum Energii
Piotr KACEJKO – Politechnika Lubelska

1. Andrzej MIDERA, Konrad PURCHAŁA, Tomasz SIKORSKI – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 • Wyzwania w zakresie wdrażania europejskiego rynku energii elektrycznej

2. Jacek BRANDT – Towarowa Giełda Energii SA

 • Integracja europejskiego rynku energii elektrycznej

3. Leszek JESIEŃ – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 • Nowość w nowości. Innowacyjne wyzwania elektroenergetyki

4. Henryk KALIŚ – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

 • Innowacyjna energetyka – rozwiązania dla przemysłu, miast, gmin i społeczności lokalnych

 

15:30 – 16:00

PRZERWA KAWOWA

16:00 – 17:15

PANEL DYSKUSYJNY II
MECHANIZMY MOCOWE NA RYNKU ENERGII

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
 • Joanna MAĆKOWIAK-PANDERA – Forum Energii
 • Tomasz DĄBROWSKI – Departament Energetyki Ministerstwa Energii
 • Rafał GAWIN – Urząd Regulacji Energetyki
 • Henryk KALIŚ – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
 • Marek KULESA – Towarzystwo Obrotu Energią
 • Andrzej MIDERA – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Maciej OLEJNICZAK – Towarowa Giełda Energii SA
 • Michał SMYK – PGE Polska Grupa Energetyczna SA
 • Waldemar SZULC – Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie«
 • Andrzej TERSA – Towarzystwo Elektrowni Wodnych
Moderatorzy:
Mirosław DUDA – Agencja Rynku Energii SA
Eugeniusz TOCZYŁOWSKI – Politechnika Warszawska

 

17:15 – 18:30

PANEL DYSKUSYJNY III
INNOWACYJNA ELEKTROENERGETYKA


Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
 • Tomasz DĄBROWSKI – Departament Energetyki Ministerstwa Energii
 • Krzysztof FIGAT – Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie«
 • Leszek JESIEŃ – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Henryk KALIŚ – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
 • Krzysztof KIDAWA – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • Grzegorz WILIŃSKI – PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Moderatorzy:
Franciszek BUCHTA – EM&CA Katowice
Waldemar KAMRAT – Politechnika Gdańska

 

19:30 – 24:00

KOLACJA I WIECZÓR KOLEŻEŃSKI w Hotelu Król Kazimierz

ok. 21:00

Gość wieczoru – Piotr BUKARTYK

Sponsor Koncertu – Innsoft Sp. z o.o.

27 kwietnia 2017 r. (czwartek)

9:30 – 11:00

SESJA PROBLEMOWA I
PROBLEMY TECHNICZNE RYNKU ENERGII

Prowadzący:
Paweł BUĆKO – Politechnika Gdańska
Szymon CIURA
– Przyjaciel Konferencji1. Włodzimierz BIELIŃSKI – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 • Badania wpływu zmian kształtu dobowych profili obciążenia systemów elektroenergetycznych na ich strukturę harmoniczną

2. Barbara KASZOWSKA, Andrzej WŁÓCZYK – Politechnika Opolska

 • Ograniczenia możliwości wyprowadzenia mocy z rozproszonych źródeł energii

3. Barbara KASZOWSKA, Andrzej WŁÓCZYK – Politechnika Opolska

 • Ocena zaawansowania technicznego infrastruktury sieciowej obszarów spółki dystrybucyjnej

4. Dariusz JEZIORNY, Daniel NOWAK – TAURON Dystrybucja S.A., Barbara KASZOWSKA, Andrzej WŁÓCZYK – Politechnika Opolska

 • Integracja danych pomiarowych i systemu zarządzania majątkiem sieciowym do obliczeń strat energii elektrycznej

5. Wojciech DROŻDŻ, Sławomir WIŚNIEWSKI – Enea Operator Sp. z o.o.

 • Inteligentne liczniki jako narzędzie technologii informacyjnej w elektroenergetyce

6. Henryk Kocot, Paweł Kubek – Politechnika Śląska, Gliwice

 • Zdolności przyłączeniowe węzłów dystrybucyjnej sieci 110 kV

 

9:30 – 11:00

SESJA PROBLEMOWA II
ROZWÓJ I EKSPLOATACJA OZE

Prowadzący:
Elżbieta NIEWIEDZIAŁ SEP Oddział Poznań
Maksymilian PRZYGRODZKI – PSE Innowacje Sp. z o.o., Politechnika Śląska, Gliwice

1. Rafał BIELAS, Magdalena BŁĘDZIŃSKA, Józef PASKA – Politechnika Warszawska

 • Odnawialne źródła energii w Polsce - rozwój i perspektywy

2. Edyta ROPUSZYŃSKA-SURMA, Magdalena WĘGLARZ – Politechnika Wrocławska

 • Społeczna akceptacja dla OZE – perspektywa odbiorców (prosumentów)

3. Tadeusz PYDYCH, Janusz SOWIŃSKI – Politechnika Częstochowska

 • Strategie inwestora OZE w systemie aukcyjnym w warunkach ryzyka

4. Michał POŁECKI – Politechnika Warszawska

 • Wpływ redukcji generacji wiatrowej na koszty rozruchów elektrowni konwencjonalnych

5. Włodzimierz BIELIŃSKI – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 • Relacje zachodzące pomiędzy zapotrzebowaniem mocy czynnej oraz biernej przez odbiorców o różnym charakterze

6. Adam IWAN – PGNiG TERMIKA SA, Józef PASKA – Politechnika Warszawska

 • Analiza efektywności produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie micro-CHP na potrzeby gospodarstw domowych

 

11:00 – 11:20

PRZERWA KAWOWA

11:20 – 13:00

SESJA PLENARNA V
PROBLEMY FUNKCJONOWANIA RYNKÓW ENERGII

Prowadzący:
Janusz SOWIŃSKI – Politechnika Częstochowska
Zbigniew POŁECKI – Politechnika Lubelska, SEP Oddział Lublin


1. Joanna BOLESTA, Tomasz SURMA – CEZ Polska

 • Aktualne uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech – trendy, rynek, regulacje

2. Paweł TERLIKOWSKI, Józef PASKA, Karol PAWLAK – Politechnika Warszawska

 • Rynek energii w Stanach Zjednoczonych

3. Paweł BUĆKO – Politechnika Gdańska

 • Rozproszona dostawa usług systemowych

4. Maksymilian PRZYGRODZKI – PSE Innowacje Sp. z o.o., Politechnika Śląska, Gliwice, Wojciech LUBICKI – PSE Inwestycje SA, Politechnika Śląska, Gliwice

 • Wykorzystanie podejścia probabilistycznego w planowaniu rozwoju na podstawie doświadczeń operatorów sieciowych

5. Maksymilian PRZYGRODZKI – PSE Innowacje Sp. z o.o., Politechnika Śląska, Gliwice
Rafał GWÓŹDŹ, Paweł CHMURSKI – PSE Innowacje Sp. z o.o.

 • Ocena wystarczalności wytwarzania z uwzględnieniem realiów losowych

6. Marek DOLATOWSKI – Wardyński i Wspólnicy sp.k., Praktyka Sektora Energii

 • Orzecznictwo SOKIK i Sądu Apelacyjnego na cire.pl – omówienie wybranych ciekawych orzeczeń

 

PODSUMOWANIE OBRAD, ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

13:00

OBIAD, POŻEGNANIE UCZESTNIKÓW

 

INFORMACJE O OBRADACH

 • Teksty referatów

Teksty referatów zostały wydane w Materiałach Konferencyjnych oraz monografiach Rynek Energii Elektrycznej – Polityka i ekonomia i Rynek Energii Elektrycznej – rozwój i eksploatacja. Materiały Konferencyjne zastały wysłane do Państwa wraz z Programem Konferencji. Monografie – obejmujące wszystkie artykuły recenzowane oraz dwumiesięcznik Rynek Energii nr 2 (123), w którym zostały zamieszczone referaty wybrane przez Redakcję, otrzymacie Państwo po przyjeździe do Kazimierza w Biurze Konferencji.

 • Procedura obrad

Czas przeznaczony na prezentację poszczególnych referatów jest następujący:
- dla referatów generalnych i zamówionych przewidujemy ok. 20 min,
- dla referatów zgłoszonych przez ich Autorów z własnej inicjatywy – 15 min na pełną prezentację referatu i odpowiedzi na pytania zadane przez recenzentów; Autorom stworzymy także możliwość odpowiedzi na pytania recenzentów na stronie internetowej.
Zgłoszone do protokołu wypowiedzi w dyskusjach (poprzez złożenie w Biurze Konferencji deklaracji gotowości nadesłania pocztą elektroniczną autoryzowanej wersji wystąpienia w ciągu 10 dni od zakończenia obrad) będą zamieszczone na stronie internetowej Konferencji.

 • Środki audiowizualne

Referentom i dyskutantom będzie udostępniony projektor multimedialny wraz z laptopem (z oprogramowaniem MS OFFICE 2013 oraz czytnikiem CD – DVD i wejściem USB).

 • Miejsce obrad

Obrady będą się odbywać w salach konferencyjnych Hotelu Król Kazimierz.
Obrady Konferencji, w dniach 25 i 26 kwietnia, zostaną zarejestrowane. Nagrania będą dostępne dla wszystkich uczestników Konferencji po jej zakończeniu na stronie internetowej Konferencji. Na stronie tej zamieszczone będą – udostępnione przez Autorów – prezentacje wszystkich referatów oraz fotografie z obrad i imprez towarzyszących.

 • Wystawy techniczne

Podczas obrad Konferencji na patio Hotelu Król Kazimierz czynne będą wystawy techniczne jej sponsorów.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

 • Biuro konferencji

Biuro Konferencji będzie czynne w holu wejściowym Hotelu Król Kazimierz od godz. 12:00 w dniu 25 kwietnia 2017 r. Każdy przybywający uczestnik proszony jest o zgłoszenie się w Biurze celem załatwienia formalności i odebrania materiałów konferencyjnych.

 • Zakwaterowanie

Uczestnicy Konferencji będą zakwaterowani w Kazimierzu Dolnym w:
• Hotelu Król Kazimierz, ul. Puławska 86,
• DOMU DZIENNIKARZA, ul. Małachowskiego 17

 • Wyżywienie

Obiady i kolacje są serwowane dla wszystkich uczestników Konferencji w Hotelu KRÓL KAZIMIERZ. Na śniadania natomiast zapraszamy do ośrodków, w których otrzymacie Państwo zakwaterowanie.
Dla osób, które przyjadą na Konferencję we wtorek – 26 kwietnia – przed rozpoczęciem obrad, śniadanie przewidziane jest w Hotelu KRÓL KAZIMIERZ, niezależnie od miejsca zakwaterowania.
Zakwaterowanie i wyżywienie Kierowców przewidziano w Domu Dziennikarza.

 • Transport

Dla osób, które zgłosiły chęć skorzystania ze środków transportu, przewidziano następujące połączenia:
• Lublin - Puławy - Kazimierz Dolny – 25.04.2017 r., godz. 12:15
• Kazimierz Dolny - Lublin – 27.04.2017 r., godz. 14:00
W trakcie przerw w obradach konferencji zapewnimy transport pomiędzy wszystkimi ośrodkami.

Początek strony