11.02.2017

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Lubelski oraz Politechnika Lubelska zapraszają na XXIII  Konferencję  Naukowo-Techniczną  RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ: ZMIANY W ENERGETYCE I WOKÓŁ NIEJ, organizowaną przy merytorycznej współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.

Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy, jako Gości Honorowych Panów Ministrów:

 • Krzysztofa TCHÓRZEWSKIEGO – Ministra Energii,
 • Pawła SAŁKA – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska,

Pana Eryka KŁOSSOWSKIEGO Prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

oraz przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki.

Komunikat II

Z ogromną satysfakcją informujemy, że inicjatywa zwołania XXIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Rynek Energii Elektrycznej: Zmiany w energetyce i wokół niej” – podobnie jak w latach poprzednich – spotkała się z szerokim zainteresowaniem osób i instytucji związanych z problematyką Konferencji.

Z zadowoleniem odnotowujemy, iż na adres Komitetu Organizacyjnego napłynęło ponad 30 propozycji referatów, zgłoszonych z inicjatywy Uczestników Konferencji. Nazwiska Autorów i tytuły artykułów naukowych znajdą Państwo poniżej. Referaty te zostaną zaprezentowane 25 i 27 kwietnia w sekcjach tematycznych.

W głównym dniu konferencji – 26 kwietnia, w pierwszej sesji, przedstawione zostaną wystąpienia programowe przez Ministerstwo Energii oraz PSE SA, a następnie kolejno odbędą się trzy sesje plenarne oraz zintegrowane z nimi dyskusje panelowe.

Pierwszy blok tematyczny to zagadnienia, które mogą zostać określone umownym tytułem Pakiet Zimowy. Panel dyskusyjny zostanie poprzedzony referatem przygotowanym przez Panią Monikę Morawiecką – reprezentującą Polski Komitet Energii Elektrycznej pt. Pakiet Zimowy – czysta energia dla wszystkich Europejczyków czy raczej koniec krajowych polityk energetycznych? Do udziału w tym panelu zaprosiliśmy Pana Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, Autorów referatów oraz ekspertów desygnowanych przez Towarzystwa Sektora Elektroenergetycznego.

Drugą sesję i panel dyskusyjny poświęcimy tematyce budowy rynku energii elektrycznej, w tym roli mechanizmów mocowych na tym rynku. Referaty wprowadzające do dyskusji zostaną przygotowane przez Panów: Andrzeja Miderę wraz z zespołem autorów z PSE SA pt.: Wyzwania w zakresie wdrażania europejskiego rynku energii elektrycznej oraz Marka Kulesę – Towarzystwo Obrotu Energią pt. Koncepcja i możliwości wdrożenia Rynku mocy w Polsce – wybrane nowe uwarunkowania unijne i polskie. Do dyskusji zaprosimy przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, Towarowej Giełdy Energii, Koncernów energetycznych, Towarzystw Sektora oraz Autorów referatów.

Trzecim kluczowym tematem będą zagadnienia: innowacyjności polskiej elektroenergetyki. Referaty wprowadzające przygotują Panowie: Leszek Jesień wraz z zespołem autorów z PSE SA pt. Wyzwania dla infrastruktury rynkowej w świetle innowacyjnego rozwoju elektroenergetyki oraz Henryk Kaliś reprezentujący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii – Innowacyjna energetyka – rozwiązania dla przemysłu, miast, gmin i społeczności lokalnych. W dyskusji obok Autorów referatów zaprosimy przedstawicieli Koncernów energetycznych, Towarzystw Sektora oraz Świata Nauki.

Zgodnie z wieloletnią tradycją główny dzień obrad rozpocznie referat pt. Elektroenergetyka 2016 – straty i zyski. Przygotowania tego referatu podjęła się Pani Hanna Mikołajuk z ARE SA.

Referaty programowe, wprowadzające do dyskusji, które zostały zamówione przez organizatorów Konferencji, zgłoszone przez Towarzystwa Sektora a także zaproponowane przez samych Autorów będą referowane, zarówno 26, jak i w sesji wstępnej 25 kwietnia. Referaty wprowadzające do paneli dyskusyjnych zgłosili:

 • Jacek Brandt (TGE SA)

  Integracja europejskiego rynku energii elektrycznej

 • Konrad Purchała, Sebastian Krupiński (PSE SA)

  Metodyka wyznaczania parametru interconnectivity dla systemów połączonych

 • Józef Paska, Tomasz Surma (Politechnika Warszawska, CEZ Polska)

  „Pakiet Zimowy” Komisji Europejskiej a kierunki i realizacja polityki energetycznej do 2030 roku

 • Marek Dolatowski (Wardyński i Wspólnicy sp.k., Praktyka Sektora Energii)

  Główne zmiany w dyrektywie 2009/72/EC w Pakiecie Zimowym

 • Andrzej Werkowski (Ekspert rynku energii)

  Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego do wytwarzania energii elektrycznej

 • Waldemar Gochnio, Marek Kulesa (Towarzystwo Obrotu Energią)

  Zmiany na Rynku energii elektrycznej wywołane nowelizacją Ustawy o OZE oraz nową Ustawą o efektywności energetycznej

 • Anna Wronka (PSE SA)

  Klastry i spółdzielnie energetyczne w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Mamy nadzieję, że – zgodnie z tradycją minionych Konferencji – referaty pobudzą szeroką dyskusję, której przebieg (tak jak w ubiegłych latach) opublikujemy w postaci zapisu audio lub wideo.

Odległy termin konferencji nie pozwolił wszystkim osobom na ostateczną deklarację uczestniczenia w obradach, stąd pełną listę panelistów podamy na stronie Konferencji w późniejszym terminie. Nazwiska moderatorów dyskusji, po konsultacjach z członkami Rady Programowej, zostaną także podane na naszej stronie internetowej.

Komitet Organizacyjny REE 2017

 

Karta zgłoszenia i rezerwacji, a także Wytyczne dla Autorów dostępne są tutaj.

 

 

Początek strony