Szanowni Państwo!

W dniach 7 - 9 października 2019 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się XXV Konferencja Naukowo-Techniczna „Rynek Energii Elektrycznej: 25 lat doświadczeń - nowe otwarcie”. Konferencja zorganizowana została przy merytorycznej współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA i została objęta Honorowym Patronatem Ministerstwa Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezentacje z Konferencji REE 2019 - pobierz plik (archiwum ZIP).

Wkrótce udostępnimy Państwu materiały wideo z pierwszego oraz drugiego dnia Konferencji.

Komitet Organizacyjny REE 2019

Organizatorami Konferencji są Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Politechnika Lubelska

 

Dzień I – 7 października

 

Sesja plenarna I

1.   Piotr KARWACZYŃSKI, Adam LARYSZ
Sygnity S.A., Warszawa
Sygnity Capacity Market: dla kogo i dlaczego?

 

2.   Ewa MATACZYŃSKA(1), Marek SIKORA(1), Włodzimierz LEWANDOWSKI(2)

(1)PGE Dystrybucja SA, (2)PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Wykorzystanie usług elastyczności przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

 

3.   Jerzy ANDRUSZKIEWICZ, Józef LORENC, Agnieszka WEYCHAN

Politechnika Poznańska

Sterowanie popytem za pomocą systemów taryfowych w Polsce

 

4.   Piotr KACEJKO, Paweł PIJARSKI, Karolina GAŁĄZKA

Politechnika Lubelska

Ocena efektywności generacji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych odbiorców przemysłowych

 

 

Sesja Plenarna II
Referaty generalne i zamówione

1.   Maciej SOŁTYSIK, Joanna WRÓBEL, Piotr RZEPKA, Mateusz SZABLICKI  PSE Innowacje

Pilotażowe klastry energii jako narzędzie budowy samowystarczalności energetycznej w wymiarze lokalnym

 

2.   Artur DEMBNY

CRK Energia – Koordynator Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”

Ostrowski Rynek Energetyczny – klaster energii z własną siecią dystrybucyjną

 

3.   Daniel RACZKIEWICZ

IEN Energy – Koordynator Klastra Energii „energyREGION Michałowo”

Wirtualna elektrownia – narzędzie dla klastrów energii

 

 

Panel Dyskusyjny

KLASTRY A POLSKI RYNEK ENERGII – STARCIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ

W dyskusji udział wezmą:

        Piotr BUDZISZ – Pełnomocnik klastra „Żywiecka Energia Przyszłości”

        Ryszard CETNARSKI – NCBJ

        Waldemar KAMRAT – Politechnika Gdańska

        Ireneusz PERKOWSKI – Control Process SA

        Daniel RACZKIEWICZ – IEN Energy Sp. z o. o.

 

 

 

Dzień II – 8 października

 

Referat generalny

Hanna MIKOŁAJUK
Agencja Rynku Energii S.A.

25 lat rynku energii w Polsce

 

 

Panel Dyskusyjny I

ILE REGULACJI W RYNKU ENERGII

W dyskusji udział brali:

        Tomasz ŚWIETLICKI - Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii

        Rafał GAWIN - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

oraz poprzedni Prezesi URE Panowie:

        Maciej BANDO

        Leszek JUCHNIEWICZ

        Mariusz SWORA

 Dyskusję prowadził Waldemar KAMRAT – Politechnika Gdańska

 

 
 
 

Sesja Plenarna III

Referaty generalne

Referaty wprowadzające do dyskusji panelowych:

1.   Konrad PURCHAŁA, Maciej JANOWSKI, Juliusz KOWALCZYK

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Pakiet Czysta energia dla wszystkich Europejczyków – właściwa odpowiedź na wyzwania przyszłości?

 

2.   Tomasz ŚWIETLICKI

Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii

Polityka energetyczna Polski 2040

 

3.   Maciej PRZYBYLSKI, Marek DUK

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wpływ pakietu Czysta Energia Dla Wszystkich Europejczyków na model funkcjonalny rynku mocy

 

4.   Marek KULESA

Towarzystwo Obrotu Energią

Rynek mocy – pierwsze doświadczenia certyfikacji i aukcji

 

 

Panel Dyskusyjny II

CZYSTA ENERGIA DLA WSZYSTKICH EUROPEJCZYKÓW

W dyskusji wezmą udział:

        Joanna MAĆKOWIAK-PANDERA – Forum Energii

        Krzysztof KIDAWA – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

        Przemysław KOŁODZIEJAK – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

        Tomasz ŚWIETLICKI – Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii

        Wojciech TABIŚ – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

        Grzegorz WILIŃSKI – Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie«

        Marek KULESA – Towarzystwo Obrotu Energią

 

Prowadzenie Konrad PURCHAŁA – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

 

Panel Dyskusyjny III

PEP 2040. DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA DLA POLSKIEJ ENERGETYKI

W dyskusji wezmą udział:

        Henryk KALIŚ – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

        Stanisław LEWANDOWSKI – Towarzystwo Elektrowni Wodnych

        Janusz RYK – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

        Waldemar SZULC – Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie«

        Tomasz ŚWIETLICKI – Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii

        Robert ZASINA – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

 

Prowadzenie Józef PASKA – Politechnika Warszawska

 

 

Panel Dyskusyjny IV

RYNEK MOCY

W dyskusji wezmą udział:

        Joanna MAĆKOWIAK-PANDERA – Forum Energii

        Piotr CZEMBOR – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

        Henryk KALIŚ – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

        Marek KULESA – Towarzystwo Obrotu Energią

        Dariusz NIEMIEC – Towarzystwo Gospodarcze »Polskie Elektrownie«

        Wojciech TABIŚ – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

 

Prowadzenie Maciej PRZYBYLSKI – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

Dzień III – 9 października

 

Sesja Problemowa I – Referaty zgłoszone przez uczestników

PROBLEMY TECHNICZNE RYNKU ENERGII

1.   Kazimierz BIELIŃSKI(1), Paweł MŁODZIKOWSKI(2)

(1)Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, (2)Politechnika Warszawska

Wybrane wyniki badań przebiegu procesu ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych

 

2.   Dawid JÓŹWIAK(1), Marcin DRECHNY(2)

(1)Aalborg University, (2)UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz

Analiza możliwości wykorzystania technologii V2G do bilansowania systemu elektroenergetycznego

 

3.   Mariusz KOZAKIEWICZ(1), Maciej SOŁTYSIK(2), Joanna WRÓBEL(2)

(1)Szkoła Główna Handlowa, (2)PSE Innowacje Sp. z o.o.

Wybrane elementy sąsiedzkiej wymiany energii - model funkcjonalny
i wyniki symulacji

 

4.   Anna GORCZYCA-GORAJ(1, 3), Paweł KUBEK(1, 2), Maksymilian PRZYGRODZKI(1, 2)

(1)PSE Innowacje Sp. z o.o., (2)Politechnika Śląska, Gliwice, (3)Uniwersytet Śląski

Modelowe wspomaganie analiz sieciowych

 

5.   Mariusz DRABECKI, Eugeniusz TOCZYŁOWSKI

Politechnika Warszawska

Zapewnianie dopuszczalności rozpływu mocy w warunkach samo-bilansowania się SEE

 

 

Sesja Problemowa II – Referaty zgłoszone przez uczestników

ROZWÓJ, EKONOMIKA, EKSPLOATACJA

1.   Włodzimierz BIELIŃSKI

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Charakterystyka procesów zapotrzebowania na moc w wybranych krajowych systemach elektroenergetycznych

 

2.   Henryk KOCOT(1), Szymon CIURA(1), Agnieszka DZIENDZIEL(1, 2)

(1)Politechnika Śląska, Gliwice, (2)PSE Innowacje sp. z o.o., Warszawa

Rzeczywiste i obliczeniowe wartości współczynników jednoczesności występowania szczytowego obciążenia odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia

 

3.   Józef PASKA, Mariusz KŁOS, Karol PAWLAK, Krzysztof ZAGRAJEK, Piotr MARCHEL, Magdalena BŁĘDZIŃSKA, Łukasz MICHALSKI, Paweł TERLIKOWSKI

Politechnika Warszawska

Topologie instalacji hybrydowych OZE wraz ze strategią kontraktowania energii

 

4.   Józef PASKA, Piotr MARCHEL, Łukasz MICHALSKI
Politechnika Warszawska

Koszty przerw i ograniczeń w zasilaniu energią elektryczną i ich wyznaczanie

 

 

Sesja Plenarna IV

PROBLEMY FUNKCJONOWANIA RYNKÓW ENERGII

1.   Sebastian KRUPIŃSKI(1), Piotr KUSZEWSKI(2), Józef PASKA(1)

(1)Politechnika Warszawska, (2)Szkoła Główna Handlowa

Efektywność finansowa bloku węglowego klasy 1000 MW na przykładzie elektrowni Ostrołęka C

 

2.   Józef PASKA(1), Tomasz SURMA(2)

Politechnika Warszawska

Nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji

 

3.   Maksymilian PRZYGRODZKI(1, 2), Rafał GWÓŹDŹ(1), Łukasz WAKULIŃSKI(1)

(1)PSE Innowacje Sp. z o.o.,(2)Politechnika Śląska, Gliwice

Węzłowe i strefowe rozwiązania modelu rynku energii elektrycznej

 

4.   Radomir ROGUS, Łukasz MAZANEK

Polska Grupa Górnicza S.A., Katowice

Analiza autokorelacji przestrzennej mocy wytwórczych w OZE na terenie Polski

 

5.   Paweł BUĆKO

Politechnika Gdańska

Mechanizmy mocowe na rynkach energii elektrycznej

 

 
 
 
 

 

Poprawiono: niedziela, 13, październik 2019 14:43

Początek strony