Aktualizacja 7.05.2019

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji Naukowo-Technicznej RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, organizowanej przy merytorycznej współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.

Na posiedzeniu Rady Programowej Konferencji Rynek Energii Elektrycznej (REE 2019), które odbyło się 6 grudnia 2018 r. w siedzibie Energoprojektu w Warszawie, dokonano wyboru formuły programowej Konferencji oraz określono jej tematykę.

Dwudziesta piąta Konferencja „Rynek Energii Elektrycznej” (REE 2019) odbędzie się pod hasłem „25 lat doświadczeń – nowe otwarcie”. Tytuł ten został wybrany przez organizatorów spośród wielu propozycji, w których Członkowie Rady Programowej zaakcentowali treści związane z Polityką Energetyczną Polski do roku 2040, nową architekturą rynku energii, jako pochodną powstawania rynku mocy, zmianami w polskim i ogólnoeuropejskim rynku energii, powstaniem nowego, niezależnego od energetyki konwencjonalnej systemu klastrów energii i ich integracji z SEE oraz pozycji odbiorcy na rynku energii. Kolejne grupy zagadnień to problemy transformacji elektroenergetyki, bezpieczeństwa dostaw energii wywołanych wpływem ograniczeń pakietu zimowego na wystarczalność KSE, problematyką innowacyjności w sektorze elektroenergetyki, warunków pracy i rozwoju odnawialnych źródeł energii i skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rozwojem energetyki rozproszonej oraz jej kosztami i oddziaływaniem na rozwój innych sektorów gospodarki.

Chcieliśmy jednocześnie, by w tym krótkim spotkaniu przedstawicieli firm reprezentujących przesył i dystrybucję, wytwórców energii, firm obrotu i końcowych odbiorców z przedstawicielami Ministerstwa Energii i Urzędu Regulacji Energetyki oraz świata nauki doszło do wymiany poglądów na jakże ważny temat – określenia racjonalnego poziomu interwencjonizmu państwowego w rynku energii.

Dobrym wstępem do dyskusji będzie przekrojowy referat prezentujący zmiany sektora elektroenergetycznego w horyzoncie minionych 25 lat. O przygotowanie tego referatu zwrócimy się do Agencji Rynku Energii SA.

Nazwiska uczestników dyskusji panelowych, pełną listę autorów i tytuły referatów zostaną przedstawione w drugim komunikacie, który zostanie rozesłany do Państwa przed końcem maja. Wszystkie aktualne informacje będą prezentowane na naszej stronie internetowej oraz za pośrednictwem portalu CIRE.

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

Dzień I – 7 października

14:30 – 15:30 – Wybrane referaty zgłoszone przez Uczestników Konferencji

16:00 – 18:30 – Klastry energii – energetyka prosumencka – jednoczesne funkcjonowanie klasycznego, scentralizowanego modelu rynku – wytwórca, sieć, odbiorca – z energetyką rozproszoną opartą na strukturze klastrowej, spółdzielni, elektrowniach wirtualnych – Warsztaty.
Przygotowanie i prowadzenie: PSE Innowacje – Maciej Sołtysik, CRK Energia – Artur Dembny

Dzień II – 8 października

9:00 – 9:30 – Uroczyste otwarcie konferencji, krótkie wystąpienia Gości Honorowych: Minister Energii, Prezes URE, Prezes PSE S.A.

9:30 – 10:00 – referat wprowadzający 25 lat rynku energii w Polsce – Przedstawiciel ARE

10:00 – 11:15 – I dyskusja panelowa - Ile regulacji w rynku energii
Uczestnicy: Przedstawiciel Ministerstwa Energii, obecny i dotychczasowi Prezesi URE – prowadzenie prof. Eugeniusz Toczyłowski i prof. Waldemar Kamrat

11:45 – 13:00 – Referaty wprowadzające do popołudniowych dyskusji panelowych:

1) Pakiet Zimowy – Przedstawiciel PSE S.A.

2) PEP 2040 – Przedstawiciel Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa ME

3) Rynek Mocy – Przedstawiciel PSE S.A.

14:00 – 15:15 – II dyskusja panelowa - Pakiet Zimowy - Uczestnicy: IEPiOE, PSEW, PTEZ, TGPE, TOE - prowadzenie dr Konrad Purchała

15:45 – 17:15 – III dyskusja panelowa - PEP 2040 - Uczestnicy: ME, PKEE, PSEW, PTEZ, PTPiREE, TGPE, prof. J. Popczyk, Forum Energii - prowadzenie prof. Józef Paska

17:15 – 18:30 – IV dyskusja panelowa - Rynek Mocy - Uczestnicy: IEPiOE, PSEW, PTEZ, TGPE, TOE - prowadzenie Maciej Przybylski

Dzień III – 9 października

9:30 – 13:00 – Referaty zgłoszone przez Uczestników Konferencji

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Obrady Konferencji odbędą się w dniach 7 – 9 października 2018 r. w Hotelu Król Kazimierz.
 • Uczestnicy mogą dokonać rezerwacji miejsc (w preferencyjnych cenach dwudniowych pakietów konferencyjnych) w Hotelach Król Kazimierz oraz Dom Dziennikarza za pośrednictwem Biura Konferencji. Rezerwacji noclegów w innych hotelach w Kazimierzu Dolnym Uczestnicy mogą dokonać we własnym zakresie.
 • Zainteresowani uczestnictwem w Konferencji proszeni są o nadesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kart zgłoszenia i rezerwacji oraz dokonanie przelewu bankowego opłaty konferencyjnej do 15 czerwca 2019 r. Po tym terminie, ze względu na limitowaną liczbę miejsc, możliwość przyjęcia uczestnika należy uzgodnić telefonicznie w Biurze Organizacyjnym Konferencji.
 • O wszelkich zmianach w przesłanych uprzednio Kartach zgłoszenia i rezerwacji prosimy poinformować Biuro Konferencji w formie elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).
 • Szczegółowe informacje o Konferencji, uzupełnione pełną listą Autorów referatów, zamieścimy w Komunikacie, który otrzymacie Państwo w pierwszych dniach czerwca 2019 r.
 • Pobierz Wzór Karty zgłoszenia i rezerwacji.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • udział w obradach Konferencji oraz komplet Materiałów Konferencyjnych,
 • możliwość opublikowania jednego referatu naukowego,
 • wyżywienie – od obiadu 7 października do obiadu 9 października 2019 r.,
 • uczestnictwo we wszystkich imprezach towarzyszących,
 • korzystanie z kawy i herbaty podawanej w przerwach obrad,
 • transport pomiędzy hotelami w trakcie obrad konferencji,
 • transport na Konferencję mikrobusem z Lublina (Puław) do Kazimierza Dolnego, a po Konferencji – z Kazimierza Dolnego do Lublina (Puław).


Uwaga! W tym roku opłaty nie obejmują kosztów zakwaterowania.

Organizatorzy mogą zaoferować rezerwację miejsc (w preferencyjnych cenach dwudniowych pakietów konferencyjnych) w zaproponowanych obiektach. Koszt pakietu konferencyjnego w Królu Kazimierzu w pokoju jednoosobowym to 800 zł a miejsca w pokoju dwuosobowym – 500 zł netto. W Domu Dziennikarza koszt rezerwacji w pokoju jednoosobowym to 280 zł a miejsca w pokoju dwuosobowym – 200 zł netto (vat 8%).
Opłaty dokonywane są w recepcjach Hoteli w dniu przyjazdu na Konferencję lub w formie przedpłaty na konto wybranego hotelu.
Pakiet konferencyjny obejmuje dwa dni. W przypadku rezerwacji jednodniowej cenę noclegu poda recepcja hotelu.

Opłaty konferencyjne

Uczestnictwo – 2200 zł
Ulgowa opłata dla pracowników wyższych uczelni i instytutów PAN – 1500 zł


WCZESNA REJESTRACJA - ceny obowiązujące do 15 czerwca 2019 r.

Uczestnictwo bez zakwaterowania – 1900 zł
Ulgowa opłata dla pracowników wyższych uczelni i instytutów PAN – 1250 zł

Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatek VAT

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Lubelski
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 13
tel. 517 268 440, 517 268 441
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

 • Referaty Programowe i zamówione, opublikowane w Materiałach Konferencyjnych, zostaną rozesłane Uczestnikom Konferencji, wraz ze szczegółowym Programem, na kilka dni przed jej rozpoczęciem.
 • Wzorem lat ubiegłych, oprócz referatów programowych, na REE 2019 będą prezentowane recenzowane referaty naukowe, zgłoszone z własnej inicjatywy przez Uczestników Konferencji. Referaty zostaną przedstawione na sesjach tematycznych. Wśród referatów preferowane będą te, które dotyczą: prawa energetycznego, architektury rynku energii, rynku mocy, doświadczeń funkcjonowania klastrów energii, magazynów energii, smart grid i smart metering, przyłączania i współpracy rozproszonych źródeł energii z siecią energetyki zawodowej, efektywności energetycznej oraz gospodarowania energią.
 • Referaty prezentowane na konferencji będą recenzowane i po pozytywnej recenzji opublikowane w czasopiśmie Przegląd Elektrotechniczny. Bedą one także dostępne w trybie Open Access. Oznacza to darmowy dostęp do artykułu poprzez pobranie pliku w formacie pdf. Czasopismo to jest indeksowane m.in. w bazie SCOPUS oraz Web of Science. Wszystkie referaty, które zostaną zakwalifikowane do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym powinny mieć objętość równą 4 strony (zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi czasopisma dostępnymi na stronie: http://pe.org.pl/). Możliwe jest wydanie referatów o większej objętości – maksymalnie 8 stron, ale związane jest to z dodatkową opłatą wynoszącą 150 zł/str. czarno-białą netto, licząc powyżej 4 stron).
 • Autorzy zainteresowani przedstawieniem swoich referatów na Konferencji i wydaniem ich drukiem w Przeglądzie Elektrotechnicznym proszeni są o przesłanie krótkich streszczeń na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 20 maja 2019 r. Powiadomienia o wstępnej decyzji dotyczącej przyjęcia propozycji referatu będą przesłane zainteresowanym pocztą elektroniczną do 25 maja. Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów upływa 30 czerwca. Lista zgłoszonych referatów zostanie opublikowana na internetowej stronie Konferencji. Dzięki dotrzymaniu tak krótkiego terminu artykuły będą wydane w numerze 10/2019.
 • Mile widziane będą także referaty prezentujące osiągnięcia firm sektora energetycznego, promujące rozwój rynku energii elektrycznej. Referaty te nie będą recenzowane a zostaną opublikowane w Materiałach Konferencyjnych. Prezentacja tych materiałów podczas Konferencji będzie możliwa po uzyskaniu akceptacji przez Radę Programową.
 • Autorzy, którzy zechcą opublikować większą liczbę referatów, pokrywają koszt druku i recenzji. Opłata za zamieszczenie referatu w Materiałach Konferencyjnych wynosi 600 zł netto (wpłata do 30 czerwca 2019 r.).

 

 

 
Początek strony