INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

 • Wzorem lat ubiegłych, oprócz referatów programowych, na REE 2018 będą prezentowane recenzowane referaty naukowe, zgłoszone z własnej inicjatywy przez Uczestników Konferencji. Referaty zostaną przedstawione na sesjach tematycznych, a w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń – także na sesji posterowej. O wyborze sposobu prezentacji zadecyduje Komitet Organizacyjny, po konsultacjach z Autorami.
 • Wśród referatów preferowane będą te, które dotyczą: prawa energetycznego, architektury rynku energii, rynku mocy, doświadczeń funkcjonowania klastrów energii, magazynów energii, smart grid i smart metering, przyłączania i współpracy rozproszonych źródeł energii z siecią energetyki zawodowej, efektywności energetycznej oraz gospodarowania energią. 
 • Autorzy zainteresowani umieszczeniem swych artykułów w monografii Rynek Energii Elektrycznej – Aktualne wyzwania, proszeni są o przesłanie pocztą elektroniczną krótkich streszczeń do 1 lutego 2018 r. (maksymalnie 100 słów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Powiadomienia o wstępnej decyzji dotyczącej przyjęcia propozycji referatu będą przesłane zainteresowanym pocztą elektroniczną do 7 lutego 2018 r.
 • Mile widziane będą także referaty prezentujące osiągnięcia firm sektora energetycznego. Referaty te nie będą recenzowane i zostaną opublikowane w Materiałach Konferencyjnych. Firmy, które chciałyby sponsorować konferencję, zamówić reklamę oraz wystąpić podczas konferencji z prezentacją, a także wziąć udział w wystawie, prosimy o skontaktowanie się z organizatorem w celu ustalenia warunków i planu współpracy.
 • Lista zgłoszonych referatów zostanie opublikowana na internetowej stronie Konferencji.
 • Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów upływa 9 marca 2018 r. Referaty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Objętość referatów powinna zajmować co najmniej ½ arkusza wydawniczego (tj. ok. 10 stron).
 • Referaty nadesłane przez Uczestników Konferencji będą recenzowane, a w Monografii zostaną opublikowane tylko te, które uzyskają pozytywną recenzję. W dwumiesięczniku Rynek Energii zostaną opublikowane referaty wybrane przez Redakcję.
 • Autorzy, którzy zechcą opublikować większą liczbę referatów lub nie mogą wziąć udziału w obradach Konferencji, pokrywają koszt druku i recenzji. Opłata za zamieszczenie referatu w Monografii wynosi 615 zł brutto – 500 zł netto (wpłata do 6 marca 2018 r.).
 • Referaty programowe i zamówione, opublikowane w Materiałach Konferencyjnych, zostaną rozesłane Uczestnikom Konferencji, wraz ze szczegółowym Programem, na kilka dni przed jej rozpoczęciem. Monografię, zawierającą referaty recenzowane, otrzymają Uczestnicy w Biurze Konferencji. Materiały Pokonferencyjne będą udostępniane na internetowej stronie Konferencji.
 • Wzór Karty zgłoszenia i rezerwacji, a także Wytyczne dla Autorów dostępne są tutaj.

 

Początek strony