INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

  • Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów upływa 9 marca 2018 r. Referaty, sformatowane zgodnie z Wytycznymi dla Autorów, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Objętość referatów powinna zajmować co najmniej ½ arkusza wydawniczego (tj. ok. 10 stron).
  • Artykuły powinny zawierać tytuł i streszczenie, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dodatkowo należy dołączyć krótką informację o autorach artykułu.
  • Referaty nadesłane przez Uczestników Konferencji będą recenzowane, a w Monografii zostaną opublikowane tylko te, które uzyskają pozytywną recenzję. W dwumiesięczniku Rynek Energii zostaną opublikowane referaty wybrane przez Redakcję.
  • Autorzy, którzy zechcą opublikować większą liczbę referatów lub nie mogą wziąć udziału w obradach Konferencji, pokrywają koszt druku i recenzji. Opłata za zamieszczenie referatu w Monografii wynosi 615 zł brutto – 500 zł netto (wpłata do 9 marca 2018 r.).
  • Referaty programowe i zamówione, opublikowane w Materiałach Konferencyjnych, a także referaty prezentujące osiągnięcia firm sektora energetycznego oraz promujące rozwój rynku energii elektrycznej zostaną rozesłane Uczestnikom Konferencji, wraz ze szczegółowym Programem, na kilka dni przed jej rozpoczęciem. Monografię, zawierającą referaty recenzowane, otrzymają uczestnicy konferencji w Biurze Konferencji.
  • Materiały Pokonferencyjne będą udostępnione na internetowej stronie Konferencji.
Początek strony