Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy, jako Gości Honorowych Panów:

 • Krzysztofa TCHÓRZEWSKIEGO – Ministra Energii,
 • Macieja BANDO – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz
 • Pawła SAŁKA – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska

Udział w KOMITECIE HONOROWYM potwierdzili

 • Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – Eryk KŁOSSOWSKI oraz Prezesi Towarzystw Sektora Energetycznego, Panowie:
 • Piotr ADAMCZAK – Prezes Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią
 • Marian BABIUCH – Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych
 • Janusz GAJOWIECKI – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
 • Jacek JANAS – Prezes Towarzystwa Gospodarczego »Polskie Elektrownie«
 • Henryk KALIŚ – Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • Janusz STELLER – Prezes Towarzystwa Elektrowni Wodnych
 • Robert ZASINA – Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

 

Początek strony