Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji Naukowo-Technicznej RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, organizowanej przy merytorycznej współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. W głównym dniu konferencji – 26 kwietnia, odbędą się trzy sesje panelowe:

 • Pakiet Zimowy

 • Panel dyskusyjny zostanie poprzedzony referatem przygotowanym przez Panią Monikę Morawiecką – reprezentującą Polski Komitet Energii Elektrycznej pt. Pakiet Zimowy – czysta energia dla wszystkich Europejczyków czy raczej koniec krajowych polityk energetycznych?
  Do udziału w tym panelu zaprosiliśmy Pana Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, Autorów referatów oraz ekspertów desygnowanych przez Towarzystwa Sektora Elektroenergetycznego.

 • Rynek Energii i Mechanizmy Mocowe

 • Drugą sesję i panel dyskusyjny poświęcimy tematyce budowy rynku energii elektrycznej, w tym roli mechanizmów mocowych na tym rynku. Referaty wprowadzające do dyskusji zostaną przygotowane przez Panów: Andrzeja Miderę wraz z zespołem autorów z PSE SA pt.: Wyzwania w zakresie wdrażania europejskiego rynku energii elektrycznej oraz Marka Kulesę – Towarzystwo Obrotu Energią pt. Koncepcja i możliwości wdrożenia Rynku mocy w Polsce – wybrane nowe uwarunkowania unijne i polskie.
  Do dyskusji zaprosimy przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, Towarowej Giełdy Energii, Koncernów energetycznych, Towarzystw Sektora oraz Autorów referatów.

 • Innowacyjna Elektroenergetyka

 • Trzecim kluczowym tematem będą zagadnienia: innowacyjności polskiej elektroenergetyki. Referaty wprowadzające przygotują Panowie: Leszek Jesień wraz z zespołem autorów z PSE SA pt. Wyzwania dla infrastruktury rynkowej w świetle innowacyjnego rozwoju elektroenergetyki oraz Henryk Kaliś reprezentujący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii – Innowacyjna energetyka – rozwiązania dla przemysłu, miast, gmin i społeczności lokalnych. W dyskusji obok Autorów referatów zaprosimy przedstawicieli Koncernów energetycznych, Towarzystw Sektora oraz Świata Nauki.

Referaty wprowadzające do paneli dyskusyjnych:

 • Elektroenergetyka 2016 – straty i zyski

 • Hanna Mikołajuk (ARE SA)

 • Integracja europejskiego rynku energii elektrycznej

 • Jacek Brandt (TGE SA)

 • Metodyka wyznaczania parametru interconnectivity dla systemów połączonych

 • Konrad Purchała, Sebastian Krupiński (PSE SA)

 • „Pakiet Zimowy” Komisji Europejskiej a kierunki i realizacja polityki energetycznej do 2030 roku

 • Józef Paska, Tomasz Surma (Politechnika Warszawska, CEZ Polska)

 • Główne zmiany w dyrektywie 2009/72/EC w Pakiecie Zimowym

 • Marek Dolatowski (Wardyński i Wspólnicy sp.k., Praktyka Sektora Energii)

 • Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego do wytwarzania energii elektrycznej

 • Andrzej Werkowski (Ekspert rynku energii)

 • Zmiany na Rynku energii elektrycznej wywołane nowelizacją Ustawy o OZE oraz nową Ustawą o efektywności energetycznej

 • Waldemar Gochnio, Marek Kulesa (Towarzystwo Obrotu Energią)

 • Klastry i spółdzielnie energetyczne w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

 • Anna Wronka (PSE SA)

Na adres Komitetu Organizacyjnego napłynęło ponad 30 propozycji referatów, zgłoszonych z inicjatywy Uczestników Konferencji.

Mamy nadzieję, że – zgodnie z tradycją minionych Konferencji – referaty pobudzą szeroką dyskusję.

Szczegółowe informacje o Konferencji dostępne są na naszej stronie internetowej http://www.ree.lublin.pl/

Komitet Organizacyjny Konferencji REE 2017

Wczesna rejestracja tylko do 20 lutego br.


Informacja wysłana przez CIRE.pl w imieniu Organizatorów Konferencji REE 2017